Tidigare kunde det hända att husvärdar, fastighetsskötare eller hyresgäster stötte på gömda droger eller vapen i de allmänna utrymmena i MKB:s fastigheter i Rosengård i Malmö.

– Det är förstås en oerhört obehaglig upplevelse. Därför har vi nu hundar som regelbundet söker av våra fastigheter, säger fastighetschef Patrik Jönsson.

Inget av de områden där vi har fastigheter ska finnas med som särskilt utsatt år 2030.

Patrik Jönsson, fastighetschef på MKB

Hundarna är en av många insatser som MKB har infört i ett helt nytt förvaltningskoncept i sina fastigheter på Rosengård, där man äger omkring 1 200 lägenheter.

Ska bli tryggt

Målet är att få bort Rosengård från polisens lista över särskilt utsatta områden. 

– Inget av de områden där vi har fastigheter ska finnas med som särskilt utsatt år 2030, förklarar Patrik Jönsson bostadsbolagets långsiktiga mål.

Men det är hyresgästerna själva som har fått vara med och ta fram det nya förvaltningskonceptet.  

I samarbete med statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet har boende intervjuats.

Hyresgästernas egna önskemål

Runt 700 personer har fått frågor om hur de trivs och vad de skulle vilja se för förändringar.

– Vi har gjort en förflyttning från kundfokus till kundens fokus. Det är en rejäl skillnad. Dessutom visade sig svaren från kunderna, oavsett ålder, kön, utbildningslängd eller var man är född, vara väldigt lika, säger Patrik Jönsson.

Exempelvis ville 91 procent se fler ordnade fritidsaktiviteter för barnen och 88 procent ville ha fler övervakningskameror.

Fritidsaktiviter för barn

Patrik Jönsson delar upp insatserna i så kallade ”mjuka” och ”hårda” värden. De mjuka är bland annat att se till att barn och unga har vettiga sysselsättningar på sin fritid. 

– Vi erbjuder numera gratis simskola en gång i veckan i samarbete med en lokal förening, matlagningskurs för unga och travskola på närliggande Jägersro. Fler aktiviter är på gång.

Hyresgästernas barn och ungdomar kan också få en mentor genom ett samarbete med studenter på Malmö universitet. MKB har därutöver inrättat ett boenderåd där engagerade hyresgäster kan vara med och påverka.

Böter och taggar

Bland de hårda värdena, som hyresgästerna alltså själv har efterfrågat, ingår en kraftig ökning av antalet övervakningskameror i allmänna utrymmen.

Det är dessutom numera förbjudet att hänga där, om man inte själv är hyresgäst. 

De boende efterfrågade också taggar så att det går att se vem som senast varit i exempelvis källare, tvättstuga eller garage. Det finns nu.

Ostädad tvättstuga kostar

– Vi har också börjat debitera kunderna för våra merkostnader när tvättstugan inte är städad. Den som upplever att tvättstugan är stökig när man kommer dit ska ta foton och skicka till sin husvärd, förklarar Patrik Jönsson.

Om fotona kan styrka att det inte är städat skickas en faktura om minst 400 kronor till det hushåll som tvättade senast, fortsätter han.

Det nya förvaltningskonceptet beräknas kosta MKB omkring 50 miljoner kronor. 

– Men allt detta är investeringar i våra fastigheter som ökar värdet på dem. Vi ser det som en vinning för oss och våra kunder långsiktigt, säger Patrik Jönsson.

MKB:s nya förvaltningskoncept

Tre olika områden ingår:

Bevakning och sanktioner

Förbud för utomstående att ”hänga” i allmänna utrymmen, fler övervakningskameror, regelbunden sökinsats av hundar efter narkotika och vapen, taggar för att komma in i allmänna utrymmen, avgifter till de kunder som missköter sig. 

Förebyggande stöttning

Fler fritidsaktiviteter för barn och unga som trav- och simskola, svenska-matte-lunch för lågstadieelever under sommarlovet, studenter som är mentorer för barn, fler i jobb.

Bättre förvaltning

Mer personal på kvällar och helger, förebyggande servicebesök i samtliga hushåll, boenderåd med engagerade hyresgäster införs, kontroll att den som står på hyreskontrakt verkligen bor där, underhållsinsatser

Källa: MKB