Enligt lag har alla arbetsgivare i Sverige en skyldighet att anmäla arbetsolyckor som deras anställda råkar ut för till Försäkringskassan. 

Men Fastighetsfolkets granskning visar att hundratals arbetsolyckor på statliga Samhall som var så pass allvarliga att de ledde till sjukfrånvaro aldrig har anmälts till Försäkringskassan. Under de senaste åtta åren handlar det om 820 sådana fall.

Styrmir Olafsson, enhetschef för Försäkringsrätt på LO-TCO Rättsskydd, ser det som allvarligt. 

– Man hoppas ju att statliga bolag ska sköta sig och känna till lagstiftningen. Dessutom är det allvarligt att det drabbar en utsatt grupp som anställda på Samhall, säger han. 

”Klar risk att anställda missat ersättning”

Den som skadar sig på arbetet kan ha rätt till ersättning, både från Försäkringskassan och från AFA Försäkring. Men förutsättningen är att arbetsolyckan anmäls till Försäkringskassan. 

Om anmälan kommer in flera år efter att olyckan skett finns en risk att den som skadat sig blir utan ersättning, säger Styrmir Olafsson. 

– För att exempelvis få livränta från Försäkringskassan så krävs att en läkare bedömt att du har nedsatt arbetsförmåga minst ett år framåt i tiden. Och en sådan bedömning kan inte göras i efterhand.

– Om Samhall inte anmält arbetsolyckorna finns det en klar risk att anställda missat ersättning för sin arbetsskada, säger han.

Porträtt på Styrmir Olafsson i ljusblå skjorta.
Styrmir Olafsson, LO-TCO Rättsskydd.

Ersättning för skador kan ha brunnit inne

Det går bara att få ersättning från Försäkringskassan sex år tillbaka i tiden från ansökningsdagen, alltså från 2018 och framåt.

Statistik innan 2016 saknas hos Samhall, men under åren 2016 och 2017 har 57 arbetsolyckor med sjukfrånvaro inträffat på Samhall som aldrig anmäldes till myndigheten, visar Fastighetsfolkets granskning. Det går alltså inte längre att få ersättning för denna tid. 

Sabina Rasiwala är HR- och kommunikationsdirektör för Samhall. Hon säger att alla arbetsolyckor har rapporterats in i bolagets interna system.

– Det vi ser är att vi har missat att rapportera in alla olyckor till Försäkringskassan. Vi har tydliga rutiner men de har uppenbarligen inte följts av alla chefer, säger hon.

Sabina Rasiwala, HR- och kommunikationsdirektör på Samhall.
Sabina Rasiwala, HR- och kommunikationsdirektör på Samhall.

Samhall: ”Här har vi ett jobb att göra”

Enligt Sabina Rasiwala kommer Samhall nu att åtgärda felet genom att rapportera alla arbetsolyckor som inte är inrapporterade, sex år tillbaka i tiden. 

– Vi kommer att anmäla till Försäkringskassan i efterhand och se till att det blir rätt, säger hon. 

Hur ser du på att ni missat att anmäla arbetsolyckor som det nu är för sent att få ersättning för? 

– Så ska det inte vara. Här har vi ett jobb att göra.           

Hur ska ni som arbetsgivare se till att det här inte händer igen? 

– Vi kommer att genomföra utbildnings- och informationsinsatser för tillbuds- och arbetsskaderapportering.

– Vi kommer även att se över om vi kan göra förbättringar i våra rapporteringssystem. Ytterst är jag ansvarig, säger Sabina Rasiwala.