Jenny Parmstrand, Fastighets nya ombudsman på Fastighets Region Väst, packar snart väskorna för att åka på LO-kongressen i Stockholm.

Där ska hon upp i talarstolen för att tala för sin regions förslag om att Fastighets bör få avtalsrätten även för städare inom hemservice.

Porträtt på Jenny Parmstrand, Fastighets Region Väst.
Jenny Parmstrand, Fastighets region Väst.

Hon och region Västs branschavdelning för städ pekar på att städbranschen både har dåliga arbetsvillkor och är lågavlönad med många oseriösa arbetsgivare.

Dessutom kan man som städare arbeta under flera olika kollektivavtal och få olika lön, trots att arbetsuppgifterna är likvärdiga kolleger emellan.

– Som det är nu kan vissa bli utnyttjade eller förlora pengar på grund av detta, säger Jenny Parmstrand.

Fastighets region Väst vill därför på sikt att hela kollektivet i städbranschen ska ha ett och samma kollektivavtal och även ha samma fackförbund.

Stor löneskillnad beroende på avtal

Jenny Parmstrand konstaterar att många företag i städbranschen i dag kan tillämpa både Kommunals avtal för hemservice och Fastighets kollektivavtal för serviceentreprenad.

Problemet är att det kan skilja tusentals kronor mellan två städare, trots att de utför samma arbetsuppgifter och jobbar under samma tak. Allt beroende på vilket avtal städaren går på och vilka kunderna är. Löneskillnaden kan bli så stor som 3 663 kronor.  

–  Nu har vi räknat på ytterexemplen. Men teoretiskt är det möjligt att ha det så på en arbetsplats, säger Jenny Parmstrand, som var ordförande för Fastighets branschavdelning städ när motionen som skickats in till LO-kongressen skrevs.

Eftersom löneskillnaden kan bli så stor får vissa företag en stor konkurrensfördel vid upphandlingar, menar Region Västs branschavdelning för städ.

Inte schyst mot seriösa arbetsgivare

De varnar därför för att Kommunals hemserviceavtal kan få en lönedumpande effekt, som missgynnar Fastighets medlemmar.

Arbetsgivare kan välja att tillämpa Kommunals billigare hemserviceavtal på jobb som normalt omfattas av Fastighets serviceentreprenadavtal, som exempelvis kontors- och trappstädning.

– Det är inte schyst mot de arbetsgivare som försöker spela enligt spelreglerna, säger Jenny Parmstrand.

Hon menar att mycket hänt sedan gränsdragningen gjordes mellan avtalsområdena. Rutavdraget har tillkommit som påverkat städarnas arbetsmarknad.

Olika typer av kunder

I dag har många städbolag både företag och privatpersoner som kunder. Det gör att det kan vara svårt att avgöra vilket fackförbund som städarna ska organiseras i.

– Sedan kanske dina kunder förflyttas över tid. Eller så får du nya, om företaget börjat få fler kunder inom något annat område, som hemstäd. Då tänker kanske ingen på att du som städare har fel kollektivavtal för det, säger hon och fortsätter:

– Jag ville lyfta den här frågan för att få höra hur andra på kongressen resonerar om det här problemet, säger Jenny Parmstrand.  

Fler förslag har lämnats in

Fastighets har även lämnat in tre ytterligare motioner till LO-kongressen.

De handlar om att slopa karensavdraget, utreda ett mer solidariskt försäkringsskydd och en utvärdering av det internationella utvecklingsarbetet. (Läs mer om dem i faktarutan nedan.)

Fastighets tre övriga motioner på LO-kongressen 17-20 maj, 2024.

  1. Slopa karensavdraget

Fastighets föreslår att LO ska motionera om att slopa karensen på nästa socialdemokratiska kongress.

Fastighets anser att arbetarna missgynnas ekonomiskt av att jobba med sin kropp. Varken städare, vård- och omsorgspersonal, handelsarbetare, lagerarbetare eller restaurangarbetare kan jobba på distans.

”Har man då samtidigt låg lön drar man sig i det längsta från att sjukskriva sig” skriver Fastighets i sin motion.

Under pandemin togs karensen bort för att minska smittspridningen. Då behövde man sänka trösklarna för att stanna hemma vid sjukdom. Det gäller året om, fastslår Fastighets.

2) Utred ett mer solidariskt försäkringsskydd för alla LO-medlemmar

Fastighets föreslår att LO ska tillsätta en utredning som ska se över LO:förbundens försäkringslösningar. Utredningen ska komma med förslag på åtgärder för ett mer solidariskt försäkringsskydd, för alla medlemmar i LO-förbunden.

I dag kan försäkringsskyddet se olika ut beroende på vilket förbund man är medlem i, konstaterar Fastighets. Vissa LO-förbund tecknar exempelvis hemförsäkring för sina medlemmar. Andra gör inte det.

3) Utvärdera finansieringen av det internationella utvecklingsarbetet

Fastighets föreslår att LO ska göra en utvärdering av finansieringen av det internationella, fackliga utvecklingsarbetet som bedrivs av LO och dess förbund.
Utifrån den vill Fastighets att LO sedan ska ge förslag om hur en ökad långsiktighet och stabilitet i finansieringen kan säkras.