Det är Kommunal som idag organiserar arbetare inom den gröna näringen, såsom jordbruk, djurvård och trädgård. Men till LO-kongressen hade Kommunal föreslagit att de medlemmarna ska tillhöra andra förbund. 

– Vi behöver vara ett väldigt starkt välfärdsfack och företräda medlemmarna som i huvudsak jobbar inom skattefinansierad verksamhet, sade Kommunals dåvarande förbundssekreterare Jessica Leiding, till Kommunalarbetaren innan kongressen.

Fastighets: ”Vårt förbund breddas”

På kongressen beslutades att golfbaneskötare och anställda inom hästnäringen nu ska organiseras av Fastighets.

Andra yrkesgrupper i den gröna näringen tas över av Livs, Seko, Handels och Hotell- och restaurangfacket. Totalt rör det sig om 4900 medlemmar som tas över av andra förbund.

– Det är ett historiskt beslut som gör att vårt förbund breddas och växer. Det är också ett klokt val av Kommunal att lämna över ansvaret till andra förbund och fokusera på sin kärnverksamhet, säger Joakim Oscarsson, avtalssekreterare för Fastighets.

Joakim Oskarsson, Fastighets avtalssekreterare.
Joakim Oscarsson.

Ska besöka många nya arbetsplatser

Idag har Kommunal drygt 1300 medlemmar som arbetar på golfbanor och inom hästnäringen. Joakim Oscarsson menar att Fastighets nu har en intensiv tid framför sig.  

– Nu börjar det hårda arbetet med värva medlemmar. Vi måste vara ute på arbetsplatserna och se till att medlemmarna går över till Fastighets. Det finns 490 golfbanor i Sverige där vi har potentiella medlemmar. När det gäller hästnäringen är det många mindre arbetsplatser som vi måste nå, säger han. 

De nya medlemmarna kommer att tillhöra Fastighets branschavdelning för Ideella och idéburna arbetsgivare, såsom anställda på Folkets hus och parker.

”Påminner om grupper vi redan organiserar”

Har Fastighets resurser att organisera helt nya medlemsgrupper?

– Ja, det anser jag. De påminner om yrkesgrupper som vi redan organiserar. Tittar man på golfbaneskötare så påminner skötseln om fastighetsskötares arbetsuppgifter. Även när det gäller anställda inom trav och galopp finns likheter med våra yrkesgrupper.

Hur kan Fastighets förbättra arbetslivet för dessa yrkesgrupper?

– Det är svårt att säga idag. Vi måste börja med att prata med medlemmarna som jobbar i de här branscherna. Det är ju de som avgör vilka frågor som är viktigast att driva, säger Joakim Oscarsson.  

Fastighets kommer att ta över kollektivavtalen succesivt i takt med att de nuvarande avtalen löper ut 2025.