Den 31 december 2023 hade Fastighetsanställdas förbund totalt 26 268 medlemmar. Det är 550 färre än samma datum året innan.

– Det är väldigt tråkigt, men inte så förvånade. De yrkesgrupper vi organiserar är ofta ekonomiskt utsatta, säger Victoria Morberg som är organiseringsombudsman i Region Tvärs.

Fastighets har backat 550 medlemmar

I svåra tider som nu kan det då handla om att välja mellan mat på bordet eller fackavgiften, fortsätter hon.

– För den som inte känner till allt som ingår i medlemskapet finns tyvärr en risk att det prioriteras bort. Facket garanterar alltifrån försäkring till hjälp med felaktigheter i anställningsform, rätt till övertidsersättning och mycket mer.

Tappar mer än genomsnittet

Sett i förhållande till förbundets storlek tappar Fastighets ungefär två procent av sina medlemmar.

Det är mer än det genomsnittliga medlemstappet för samtliga LO-förbund som under fjolåret låg på 0,44 procent, enligt en sammanställning som tidningen Arbetet har gjort.

Medlemstappet påverkar Fastighets ekonomi negativt och leder till att man behöver tänka i nya banor, säger Victoria Morberg.

– Men man kan göra mycket som inte behöver kosta. Det blir nu än viktigare att vi engagerar arbetsplatsklubbar så att rekrytering kan ske ute på arbetsplatserna.

Viktigt möta nyanställda

Victoria Morberg betonar också betydelsen av att alltid träffa och informera nyanställda.

– Vi ska alltid finnas med och kräva uppdaterade listor av arbetsgivarna. Det har tappats bort lite på sistone.

Något annat som behöver utvecklas är att nå ut på fler språk. I vissa yrken, som städare, är många nya i landet och kan inte prata svenska.

Därför ordnar Victoria Morberg en facklig träff med thailändsk tolk i Västerås nu på torsdag eftermiddag och kväll. Barn är välkomna och besökare uppmanas att ta med sig fika.

– Jag har kontakter i språkgruppen och vet att den kan vara utsatt. Det är viktigt att få koll på rättigheterna på svensk arbetsmarknad. Det är representanter från gruppen som själva har valt tid och upplägg.

På flera nivåer

Vi förflyttar oss till Region Ost där Moayed Motallebi är nyanställd ombudsman med ansvar för organisering. Han är precis hemkommen från en konferens med kollegor och konstaterar att rekrytering av nya medlemmar är ett av Fastighets högst prioriterade områden.

– Vi har tydliga mål för i år och det är att vi ska växa under året. Vi ska också ha ökat fokus på klubbar och branschavdelningar.

Porträtt på Moayed Motallebi framför en husfasad.
Moayed Motallebi.

Han menar att det är viktigt att rekryteringen sker inom alla nivåer och områden i förbundet.

– Det ligger inte enbart på oss som arbetar med organisering utan måste finnas med överallt.

Besök på arbetsplatser

I Region Ost planeras flera aktivitetsveckor under året då alla ombudsmän kommer att ge sig ut på arbetsplatser. Det blir två till tre spridda veckor i Stockholm- och Uppsalatrakten och lika många på Gotland, enligt Moayed Motallebi. 

– Vi kommer också att ordna flera Öppet hus där vi bjuder in brett på olika teman. Vi behöver nå ut till fler.