Redan innan Fastighets omorganisation påbörjades fanns det en grupp fastighetsskötare i Skåne som regelbundet brukade träffas för att prata om jobbrelaterade saker. Steget var därför inte så långt för dem till att bilda den nya branschavdelningen.  

– Det var bara det att vi nu skulle få med oss Kalmar och Västervik in i gruppen. Men det har fungerat hur bra som helst, säger Evert Bischof, som är sekreterare i fastighetsbranschens avdelning i region Syd. 

Ska påverka bostadspolitiken

Evert Bischof upplever att den nya avdelningen gjort det lättare att nå ut i olika frågor. På senaste mötet, där runt 25 personer medverkade utöver styrelsen, beslöts att deras branschavdelning ska försöka påverka bostadspolitiken. 

Portätt på Evert Bischof, snickare, AB Kristianstad, (ABK).
Evert Bischof, snickare.

– Det är så mycket som bara färdigställs. Men det byggs inte så mycket nytt. Något måste hända där, annars kan det bli uppsägningar på bostadsbolagen som gör att vi tappar medlemmar, säger Jimmy Winge som är branschavdelningens ordförande.   

Branschavdelningen har redan kanaler in i politiken. En person i styrelsen sitter med i LO och en eller två är kommunpolitiker.

När Jimmy Winge och Evert Bischof tittar på namnlistan över de nio ordinarie ledamöterna i styrelsen och de fem reserverna ser de att de flesta, liksom de själva, varit klubbordföranden tidigare. 

Jimmy Winge är ordförande i Fastighets första branschavdelning.

Jimmy Winge är fortfarande ordförande för Fastighets koncernklubb på Riksbyggen och Evert Bischof för den lokala Fastighetsklubben på AB Kristianstadsbyggen. Tillsammans har styrelsen över hundra års erfarenhet av fackligt arbete.

Vill fokusera mer på uppsökeri

Den nya branschavdelningen har blivit en rejäl och välbehövlig vitamininjektion för de äldre medlemmarna, berättar de. 

– Nu ser vi hur kamrater som inte engagerat sig fackligt på många, många år plötsligt fått ett helt nytt driv, säger Jimmy Winge. 

Fastighetsbranschavdelningen är en förlängning av klubbarna ute på arbetsplatserna. Under nästa år vill avdelningen fokusera på uppsökeri. En verksamhetsplanering för 2024 ligger redan färdig och väntar på godkännande. 

Har fördubblat antalet lokala klubbar

Madeleine Holst har jobbat heltid med organisering i region Syd sedan beslutet om att bilda branschavdelningar fattades på Fastighets kongress. 

Hon håller med om att de nya branschavdelningarna bidragit till ökat lokalt engagemang. Det var ett av målen med hela omorganisationen. Region Syd har lyckats fördubbla de lokala klubbarna, från 20 till 40 stycken. 

– Vår plattform finns hos de lokala klubbarna. Vi har satsat mycket på att ge dem en styrelseutbildning så att de har den stabiliteten att stå på. Det ger också en fördel för oss som är organiserare, att vi kan ha den direkta dialogen med klubbarna, säger hon. 

Nästa alla styrelser har fyllts

Branschavdelningarna för städ, fastighet och Samhall, specialservice och fönsterputs har också fyllt sina styrelser i region syd. 

– Under det första året har man haft möjlighet att göra kompletteringsval under medlemsmötena, säger Madeleine Holst och fortsätter:  

– Vi har även en massa ersättare som håller på att utbilda sig om vad det innebär att sitta i en branschavdelning.

Nu är det bara branschavdelningen för ideella och idéburna företag som ännu inte har styrelsen fylld. 

– Men där har det inte funnits tillräckligt många förtroendevalda, säger Madeleine Holst. 

Utmaningar i region ost

I region ost har det inte gått lika smidigt att komma igång med verksamheten berättar Silvio Siles. 

Silvio Siles, ordförande för städbranschavdelningen i region ost.

Han är ordförande för städbranschavdelningen i regionen. Han gläds över region Syds framgångar, som han inte ser i sin branschavdelning i region ost.   

– Vi har en styrelse. Men vi behöver bättre samordning och hjälp från en organiseringsombudsman.

Ett problemen som hans region har, i likhet med några av de övriga regionerna, är att de av olika personella skäl har saknat en organiseringsombudsman. 

– När vi får en sådan på plats igen kommer vårt jobb att gå fortare framåt. Men vi behöver ha det stödet. Vi behöver också samverka mer med de andra regionerna, säger Silvio Siles.

Fastighets nya organisation

Som medlem i Fastighets tillhör du en branschavdelning. Branschavdelningen är den fackliga och demokratiska mötesplatsen för medlemmar och förtroendevalda i branschen.

De nya avdelningarna baseras på bransch och var du jobbar:

  • Fastighet
  • Städ
  • Samhall
  • Ideella och idéburna företag (till exempel Folkets hus samt idrottsanläggningar)
  • Specialservice och fönsterputs