Det ska egentligen finnas en ombudsman som jobbar heltid med organisering och organisationsfrågor i alla Fastighets regioner.

–  Men i år har det inte varit så. På grund av sjukdom, pensionsavgångar och andra personella förändringar har det sett olika ut huruvida den tjänsten varit tillsatt eller vakant, säger Martin Fröjd, verksamhetsansvarig för organisering på Fastighets centralt.

Det finns dock ingen som jobbar heltid med omorganisationen framhåller Martin Fröjd. 

– Det är en del av varje ombudsmans arbete. 

”Tar tid att sätta en ny organisation”

Framgången med de nya branschavdelningarna påverkas även av de geografiska förutsättningarna och hur många och vilka förtroendevalda som finns att tillgå i landets olika delar.  

– I region syd har styrelsen för branschavdelningen Fastighet hundra års facklig erfarenhet tillsammans. Det är klart att det där händer grejer snabbt och det är fantastiskt att se. I andra branscher kanske det är förtroendevalda som valts in som inte alls har den erfarenheten. Då kommer det att ta lite längre tid. Det är helt naturligt. Överlag har omorganiseringen ändå gått väldigt bra, tycker Martin Fröjd.

Bild på en fastighetsskötare och Jimmy Winge.

Indelning efter bransch gav facklig nytändning

Nyheter

Beslutet att Fastighets skulle omorganiseras till rena branschavdelningar togs av kongressen i maj 2022. Redan i februari 2023 hölls de första årsmötena. 

–  Det gick med raketfart. Sedan tar det tid att sätta en helt ny organisation. Men om vi tänker oss att den nya organisationen bör vara som starkast inför nästa kongress, 2026, så har vi ett lite längre tidsspann att jobba med.