Som ordförande för den helt nya branschavdelningen valdes Kurt Bier. Till vardags arbetar han som scenmästare och fastighetsskötare på Folkets hus i Sandviken. 

– Vi har vårt konstituerande möte i juni och då kommer vi att besluta om verksamhetsplan, uppgifter för styrelsen och så vidare, berättar Kurt Bier.

Han har lång bakgrund som fackligt engagerad och är bland annat förtroendevald ledamot i nuvarande förbundsstyrelse.

Organiseras efter bransch

Det var i maj 2022 som Fastighets kongress tog beslut om att alla medlemmar ska organiseras utifrån bransch, alltså efter vad de jobbar med, i stället för att delas in efter geografisk hemvist för arbetsplatsen.

Redan ett knappt år efteråt, i mars 2023, bildades den allra första: fastighetsbranschens avdelning i Syd. Därefter har det fyllts på med branschavdelningar runt om i landet.

Få på varje arbetsplats

Numera finns branschavdelningar för Städ, Fastighet, Samhall och Specialservice & Fönsterputs i samtliga regioner.

Men de idéburna och ideella har låtit vänta på sig.

Är man många, är man starka. Ju fler desto bättre.

Kurt Bier, ordförande för branschavdelningen för idéburna och ideella

 – Av någon anledning är det jättesvårt att få medlemmar som jobbar inom Folkets hus och parker, på idrottsanläggningar och i ideella sektorn att engagera sig fackligt. Jag vet inte riktigt varför, kanske har det att göra med att man ofta är få inom sitt skrå på en arbetsplats, funderar Kurt Bier.

Nationell styrelse

Den nya branschavdelningen för idéburna och ideella blir därför i ett första skede enbart nationell. Man har helt enkelt inte tillräckligt med medlemmar som ställer upp för att få till branschstyrelser i varje region.

–  Men vår förhoppning är att när vi nu har en nationell branschavdelnings-styrelse på plats så ska vårt arbete leda till ökat engagemang. Förhoppningsvis kan vi bygga regionala branschavdelningar allt eftersom. Vårt mål är att ha en organisationsplan färdig till nästa förbundskongress, säger Kurt Bier.

Söker fler engagerade

Vald som sekreterare för den nya branschavdelningens styrelse är Henrik Fjaestad, Folkets hus i Hallunda. Valda som övriga styrelseledamöter är Daniel Fisk-Dahl, Folkets hus i Gislaved och Anita Göransson, Ystad teater.

– Men jag vill uppmana alla som är det minsta intresserade av att engagera sig att höra av sig till oss! Är man många, är man starka. Ju fler desto bättre, säger Kurt Bier.

Avdelningen kan växa

Till LO-kongressen som hålls nu till helgen finns förslag på att Fastighets ska ta över avtalen för golfbranschen och hästnäringen från Kommunal. Det skulle innebära fler avtalsområden för den nya branschavdelningen för idéburna och ideella.

– Om det blir så har vi ett stort jobb framför oss med att de som jobbar inom dessa avtal ska bli rätt organiserade – det vill säga gå över till Fastighets. Det innebär att det ligger mycket spännande framför oss nu, vi hälsar alla nya medlemmar varmt välkomna, säger Kurt Bier.

Branschavdelningar

Som medlem i Fastighets tillhör du numera en branschavdelning. Branschavdelningen är den fackliga och demokratiska mötesplatsen för medlemmar och förtroendevalda i branschen.

Avdelningarna baseras på bransch och på var du jobbar:

  • Fastighet
  • Städ
  • Samhall
  • Specialservice och fönsterputs
  • Ideella och idéburna företag (till exempel Folkets hus samt idrottsanläggningar)

Här kan du läsa mer om branschavdelningarna.