Det var Fastighets Region Väst som hade skickat in en motion till LO-kongressen om att Fastighets ska få avtalsrätten även för städarna inom hemservice, som idag har Kommunals avtal.

Men LO:s styrelse yrkade på avslag på den motionen.

Beslutade om ny organisationsplan för hela LO

Frågan om vilket av förbunden som ska ha avtalsrätt för städarna inom hemservice utreddes redan 2004. Då blev slutsatsen att Kommunal skulle ha den. Kommunal hade ju redan medlemmar som arbetade i privata hem, inom kommunala hemtjänsten. Den motiveringen håller än, menade LO-styrelsen.

Fastighets valde att inte argumentera för den motionen mer under kongressen.

LO-kongressen skulle fatta beslut om en ny organisationsplan för hela LO. Fastighets hade inte lyft just hemservicefrågan i överenskommelsen mellan förbunden inför den nya organisationsplanen.  

– Om vi ändå hade argumenterat för motionen om städarna inom hemservice på kongressen skulle kanske hela organisationsplanen ha strandat. Men hemservicefrågan är absolut inte en strid som Fastighets kommer att ge upp, säger Madeleine Holst.

Madeleine Holst, ombudsman, Fastighets region Syd.
Madeleine Holst, ombudsman, Fastighets region Syd.

Hon tycker att det var bra att Fastighets ombudsman Jenny Parmstrand på Region Väst gick upp i talarstolen och belyste problematiken med att städare jobbar på olika kollektivavtal på samma arbetsplatser. Något som kan innebära löneskillnader på tusentals kronor beroende på vilket avtal man går på och risk för lönedumpning.

– Vi ville belysa för Kommunal att det blir konstigt ur medlemmens perspektiv när man inte kan vara med i samma facklubb som sin kollega, säger Madeleine Holst.

Fick backning om slopat karensavdrag

Men Fastighets väljer nu att lägga störst fokus på överenskommelsen med Kommunal om att ta över avtalen för golfbaneskötare och anställda i hästnäringen.

På kongressen beslutades att båda yrkesgrupperna nu ska organiseras av Fastighets i stället för av Kommunal.

Fastighets och flera andra förbund hade även skickat in motioner om att slopa karensavdraget vid sjukdom.

– Den frågan kommer LO att lägga stort fokus på nu under den här kongressperioden. Så den fick vi backning på, säger Madeleine Holst.

Gav stöd till motion om fria arbetsskor

Själv var hon uppe i talarstolen och gav stöd till Kommunals motion om fria arbetsskor. Fastighets var villiga att stötta motionen, men ville ha ett tilläggsyrkande om att LO ska arbeta för att fria arbetsskor ska införas ”för alla arbetare”. Inte bara för välfärdsarbetare.  

– Motionen gick igenom med det tillägget från Fastighets. Nu ska LO verka för att arbetsskor ska vara en rättighet för alla arbetare, säger Madeleine Holst.

Hon känner sig över lag nöjd med hur LO-kongressen blev.  

– Det fanns en otrolig respekt gentemot alla ombud som var uppe och talade. Vi stöttade varandra mellan förbunden och var enade och starka i många frågor, säger Madeleine Holst.

Vid kongressen valdes även Byggnads ordförande Johan Lindholm till ny LO-ordförande. Valberedningens ursprungliga kandidat Pim van Dorpel meddelade kvällen innan kongressen började att han inte längre ville kandidera.