Det var för ett år sedan som arbetsmiljöproblemen började för Compass Groups städare på Perstorps industripark i Skåne.

I samband med att två nya arbetsledare tillträdde upplevde en majoritet av de drygt 20 städarna att arbetsmiljön försämrades. Särskilt unga och vikarierande anställda kände sig utsatta, berättar Fastighets skyddsombud Åse Andersson. 

– En vikarie blev hotad med orden ”gör som vi säger, annars kanske inte vi förlänger ditt kontrakt”. De ger sig konsekvent på de som är nya och som inte vågar säga ifrån, säger hon. 

”Vågar inte vara ensam med arbetsledarna”

Fastighetsfolket intervjuar Åse Andersson och sex andra städare, som önskar vara anonyma, på telefon. Alla ger de samma bild av en ohållbar arbetsmiljö. Anders, som egentligen heter något annat, är en av de som känt sig extra utsatt. 

– Arbetsledarna säger till mina kollegor att jag inte kan städa. De pratar om mig, och inte med mig. De åker ut till mina städobjekt och påstår att det är fullt av sopor, trots att jag precis slängt soporna, säger han. 

– Jag vågar inte vara ensam med arbetsledarna. Jag brukar ringa skyddsombudet och ha henne i telefonen så fort jag blir ensam med dem, säger Anders. 

Anmäls till Arbetsmiljöverket

De andra kollegorna bekräftar att arbetsledarna sagt till dem att Anders inte gör ett bra jobb. Flera uppger också att de ska ha blivit tillsagda att inte prata med sitt skyddsombud på arbetsplatsen.  

– När arbetsledarna klagade på Anders inför mig sa de samtidigt att jag inte fick berätta om klagomålen för skyddsombudet. Men jag gick direkt ut och ringde Åse, för jag känner att det är fel att de pratar bakom hans rygg, säger en annan städare. 

Efter att ha lyft problemet högre upp i företaget utan att något ändrats valde Åse Andersson att med hjälp av Fastighets anmäla Compass Group till Arbetsmiljöverket, genom en så kallad 6:6a-anmälan.

6:6a-anmälan

Enligt Arbetsmiljölagen kapitel 6 § 6a kan skyddsombud vända sig till Arbetsmiljöverket och begära föreläggande eller förbud. Det kan ske om skyddsombud begärt åtgärder för en bättre arbetsmiljö och arbetsgivaren inte agerat eller lämnat besked inom rimlig tid. 

Fastighets: Saknar rätt kompetens

Björn Nielsen, ombudsman på Fastighets Region Syd, anser att situationen på arbetsplatsen måste tas på allvar. 

­– Min bild är att de här arbetsledarna saknar rätt kompetens, utbildning och erfarenhet av verksamheten för att arbetsleda personalen i deras arbete. För att kunna arbetsleda på ett bra sätt med bland annat konflikthantering krävs goda arbetsmiljökunskaper.

För att lösa situationen anser Björn Nielsen att Compass Group bör ta in hjälp utifrån. Annars finns även risk att kunden drabbas, anser han.

– För både personalen och företagets skull anser jag att Compass Group ska vara snabbare än Arbetsmiljöverket och hitta en lösning på problemet, säger han.

Compass Group: Genomför flera åtgärder

Anna Björksten är HR Business Partner för Compass Groups tjänster inom Facility Management, där bland annat städning ingår.

Hon säger att Compass Group tar situationen på allvar, och att de redan genomfört flera åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. 

– Vi har en handlingsplan som vi följer då den här typen av eventuella arbetsmiljöproblem lyfts. När vi fick information om städarnas upplevelse av situationen gjorde vi bland annat en enkät om arbetsmiljön, för att kartlägga om det förelåg problem.

– Vi har utifrån kartläggningen kommit överens med skyddsombudet om en åtgärdsplan för att tillsammans förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. Vi har bland annat tagit hjälp av företagshälsovården som kommer genomföra workshops med gruppen för att förbättra kommunikationen, säger Anna Björksten.