Den anmälan som har skickats in till Arbetsmiljöverket är en så kallad 6:6a-anmälan och ett sätt för skyddsombuden att sätta press på arbetsgivaren att agera. Den handlar om flera saker. 

Enligt skyddsombuden saknar Coor mål för organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö. Det finns heller inga gemensamma rutiner vid kränkande särbehandling, alkohol- och drogmissbruk eller sexuella trakasserier. 

Riskbedömningar saknas

– Dessutom har vi under tre års tid krävt att det ska göras individuella riskbedömningar för belastningsergonomi vid handintensivt arbete för fönsterputsare och golvvårdare, säger Jeanette Cervin, huvudskyddsombud för Fastighets på Coor och en av de fyra som står bakom anmälan.

Trots denna återkommande uppmaning har bara en fjärdedel av ungefär 1 500 berörda bedömts, än så länge. Resten jobbar enligt Jeanette Cervin på, ibland utan att ha koll på risker.

Nu har vi fått nog.

Jeanette Cervin, huvudskyddsombud på Coor

Det kan innebära dagligt återkommande och tunga lyft av städvagn ute hos kunder som har trösklar eller att stora sopsäckar med matavfall svingas över axlar till containrar, berättar hon.

– Förslitningsskador är något man bygger upp, över tid. Därför måste riskbedömningar göras. Nu har vi fått nog och tänker att om Arbetsmiljöverket tar över och tar upp det här med arbetsgivaren så kanske det äntligen kan hända något, säger Jeanette Cervin.

6:6a-anmälan

Enligt Arbetsmiljölagen kapitel 6 § 6a kan skyddsombud vända sig till Arbetsmiljöverket och begära föreläggande eller förbud. Det kan ske om skyddsombud begärt åtgärder för en bättre arbetsmiljö och arbetsgivaren inte agerat eller lämnat besked inom rimlig tid. 

Städjätte som växt

Coor är en stor och börsnoterad koncern som verkar i hela Norden. Bolaget arbetar bland annat med lokalvård, fastighetsskötsel, måltider och andra så kallade Facility Management-tjänster ute hos såväl stora som mindre kunder. 

För några år sedan köpte Coor städföretaget Inspira, men all personal följde med och hade efter uppköpet kvar samma villkor som tidigare. Inom området lokalvård arbetar nu omkring 8 000 anställda.

Det var som att såga ner allt vid fotknölarna. Vi har helt fått börja om.

Jeanette Cervin om arbetsmiljöarbetet efter uppköpet.

– Vi hade kommit en bra bit på väg med de här frågorna på Inspira och tänkte att Coor skulle ta över där vi var. I stället var det som att såga ner allt vid fotknölarna. Vi har helt fått börja om, säger Jeanette Cervin.

Handläggning kan dröja

Skyddsombudens omfattande anmälan till Arbetsmiljöverket skickades in och diariefördes i förra veckan. Arbetsmiljöverket meddelar Fastighetsfolket att man är precis i början av processen och ännu inte kan ge några kommentarer.

– Min oro är att de inte hinner ta tag i den innan semestrarna och att detta blir liggande över sommaren, säger Jeanette Cervin.

Anmälan om åtgärd har skickats in gemensamt av skyddsombud på Coor i Västmanland, Södermanland, Dalarna, Örebro, Värmland samt Uppsala, Stockholm, Norrtälje och Enköping.

Coor avvaktar

Fastighetsfolket har upprepade gånger försökt få en telefonintervju med ansvariga på Coor utan framgång. 

Björn Jonsson, kontraktschef på Coor, skriver i ett mejl:

”Vi har tagit del av den 6:6a-anmälan som är utfärdad av Fastighetsanställdas förbund och ställd mot Coor ILV. Vi har svarat berörda skyddsombud inom ramen för den uppsatta tidsfristen utifrån de riktlinjer och policys som gäller för alla bolag inom Coor AB. Nu avvaktar vi Arbetsmiljöverkets bedömning av ärendet.”