Enligt lag är alla arbetsgivare i Sverige skyldiga att anmäla arbetsolyckor som deras anställda råkar ut för till Försäkringskassan.  

Men Fastighetsfolket kunde i en granskning visa att hundratals arbetsolyckor på statliga Samhall inte anmälts. Under de senaste åtta åren har 820 arbetsolyckor som lett till sjukfrånvaro aldrig anmälts till Försäkringskassan.

Det innebär att anställda som skadat sig på Samhall kan ha gått miste om ersättning.  

FUB: ”Det krävs att regeringen agerar”

Granskningen har väckt kritik från både riksdagspolitiker och funktionsrättsrörelsen.  

– Det är otroligt oroande att ett statligt bolag som sysselsätter personer med funktionsnedsättning inte följer regelverket. Det krävs att regeringen skärper tonen mot sitt bolag och agerar för att detta inte ska upprepas, säger Anders Lago, ordförande för Riksförbundet FUB. 

Organisationen FUB arbetar för att stärka rättigheterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

– Grundläggande saker som fungerar på andra bolag ska självklart fungera på ett statligt bolag som Samhall. Dessutom är det här en extra utsatt grupp på arbetsmarknaden, säger Anders Lago.  

Riksdagsledamot vill se åtgärder

Jonathan Svensson är riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Med anledning av granskningen ställde han en fråga, till arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L).
I sin fråga skriver han:  

”Givetvis ska samtliga arbetsgivare följa lagar och regler, men att Samhall som statligt bolag har gjort denna miss är extra allvarligt.  

”Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att de fel som begåtts åtgärdas på lämpligt sätt, och vilka åtgärder avser ministern att vidta för att tillse att liknande situationer inte uppstår igen?” 

Porträtt på Jonathan Svensson (S).
Jonathan Svensson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

Ansvariga ministrar vill inte intervjuas

Fastighetsfolket har försökt att få en intervju med både arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) och finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Bland annat söker vi svar på om regeringen planerar någon åtgärd mot statliga Samhall för att misstaget med de hundratals oanmälda arbetsolyckorna inte ska upprepas. Men ingen av ministrarna vill ställa upp på en intervju.  

Elisabeth Svantessons pressekreterare hänvisar till det skriftliga svaret på Jonathan Svenssons (S) fråga. Svantesson skriver i sitt svar bland annat att:  

Samhall ska följa gällande lagar och regler och eventuella avvikelser ska tydliggöras och hanteras av bolaget och relevanta instanser.” 

Elisabeth Svantesson skriver vidare att ”Samhall kommunicerat till ägaren att bolaget har fungerande rutiner men att bolaget nu ska göra ännu mer för att säkerställa att dessa efterlevs.”  

FUB: Ministrarnas tystnad är upprörande

Att ansvariga ministrar inte vill svara på frågor om att statliga Samhall inte rapporterat in hundratals arbetsolyckor är upprörande, anser Anders Lago.    

– Det kan man begära att en ansvarig ägare ska göra, oavsett om det är ett kommersiellt eller statligt bolag. Tyvärr får vi i funktionsrättsrörelsen ofta erfara att när det gäller personer med funktionsnedsättning så värderas de inte lika högt som andra på arbetsmarknaden.