I dag, onsdag, har regeringen lämnat över sitt budgetförslag för år 2018 till riksdagen. Det är en överenskommelse mellan regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, och Vänsterpartiet.

Mynt

Så mycket lägre blir fackavgiften med avdragsrätt

Nyheter

Fastighetsfolket har tidigare berättat om förslaget att fackavgiften återigen ska bli avdragsgill. Det är en satsning som kommer att kosta 1,3 miljarder kronor första halvåret och 2,7 miljarder kronor om året därefter.

Regeringen fortsätter också att stärka skyddet från a-kassan. Tidigare har de bland annat höjt a-kassetaket och förbättrat möjligheten för deltidsanställda att stämpla. Nu kommer nästa steg, att antalet karensdagar ska minska. Det innebär att den som blir uppsagd bara behöver vänta sex dagar, i stället för sju, på ersättning från a-kassan.

Förutsättningarna förbättras också för den som blir sjuk när inkomsttaket i sjukförsäkringen höjs. I praktiken innebär det att den som tjänar minst 28 400 kronor i månaden får ut mer pengar. Som mest går det att få 350 kronor mer i veckan från och med 1 juli nästa år.
– Totalt sett är det bra förbättringar för alla löntagare. Det gäller till exempel höjningen av taket i sjukpenningen och skatteavdraget på fackavgiften, säger Fastighets ordförande Magnus Pettersson om budgeten.
Han tycker att det är bra att regeringen fortsätter att uppfylla flera av sina vallöften, men saknar en del.
– Avdraget på a-kasseavgiften var ett kongressbeslut och ett vallöfte. Det hade jag gärna sett som en del i den här budgeten men den innehåller å andra sidan flera satsningar på välfärden och jag tycker att LO:s medlemmar generellt kan vara nöjda, säger han.

Magnus Pettersson, har tidigare sagt att anställningsstöden borde bli färre och striktare.

Städning första jobbet för många utrikesfödda

Arbetsmarknad

Nu föreslår regeringen att systemet för statligt subventionerade anställningar ska förändras. De vill skapa introduktionsjobb som ska rikta sig till både långtidsarbetslösa och nyanlända. Introduktionsjobben ska ersätta fem olika typer av stöd, däribland instegsjobb och särskilt anställningsstöd.
Nystartsjobb och extratjänster kommer fortsatt att finnas kvar, men taket för båda ändras till 20 000 kronor i månaden för att bli mer lika i nivå som introduktionsjobben.
Dessutom ska taket för lönebidraget höjas så att det år 2020 också blir 20 000 kronor.
– Jag ser det som positivt att regeringen minskar antalet anställningsstöd, det finns en hel flora i dag. Men jag skulle också vilja att regeringen begränsar antalet personer med anställningsstöd som en arbetsgivare får ha utifrån antalet anställda totalt, säger Magnus Pettersson.

Vill förhandla om att fler utrikes födda ska få jobb

Arbetsmarknad

För att underlätta etableringen för nyanlända ska den så kallade etableringsplanen tas bort. I stället ska nyanlända anvisas till arbetsmarknadspolitiska program på samma sätt som övriga arbetssökande.
Arbetsmarknadens parter, fack och arbetsgivare, får också 20 miljoner kronor extra nästa år till satsningar på till exempel snabbspår. Det gäller bland annat i fastighetsbranschen.

Fler förändringar i budgeten

Skatter

  • Skatten sänks för pensionärer med upp till 5 000 kronor om året från 1 januari.
  • Skattehöjningar för bland annat sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkringar.

Jobb och utbildning

  • Antalet platser i yrkeshögskolan öka med 45 procent fram till år 2022. Det motsvarar 14 000 nya platser.
  •  Utbildningsplikt för nyanlända.
  • Arbetslösa ska kunna få låna pengar till körkortsutbildning.
  • Yrkesprogrammen i gymnasiet ska stärkas och ge högskolebehörighet.

Landsbygdssatsningar

  • Regeringen lägger 1,2 miljarder på att stärka landsbygden. Pengarna ska bland annat gå till bättre vägar och kollektivtrafik och bättre myndighetsservice i hela landet.

Vård

  • Det allmänna tandvårdsbidraget dubbleras från och med 15 april.
  • 1 miljard satsas på förlossningsvården.