För ett par veckor sedan hade både LO och fackförbunden i 6F, där Fastighets ingår, sina respektive valupptakter. I dag, torsdag, var det dags för Fastighets region Ost att dra i gång arbetet inför valet på allvar.

De omkring 50 deltagarna från regionen definierade flera frågor som extra viktiga, däribland att stoppa hyvling, inte höja pensionsåldern, få sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, stärka las och värna strejkrätten.

På plats fanns även Fastighets ordförande Magnus Pettersson, Anders Ygeman, som är Socialdemokraternas sammankallande i riksdagen, och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Och i en paneldebatt fick de möjlighet att diskutera några av dessa frågor.

Socialdemokraterna har inte satt sina valfrågor ännu men Ylva Johansson lyfte flera frågor som hon tycker är särskilt viktiga. Den allra viktigaste handlar enligt henne om att minska de växande klyftorna i samhället. Hon menar att det gäller klyftor på många plan, både mellan exempelvis välbeställda och andra, mellan män och kvinnor och mellan olika delar av landet.
– Det handlar om vad ett samhälle är. Det som gör att vi håller ihop. Det önskar jag blir en valfråga, säger hon.

Hon gav också ett klart besked vad gäller hyvling, att arbetsgivare kan minska arbetstid utan att gå enligt turordningsreglerna.
– Vi vill lagstadga om att få bort hyvling. Därför finns en utredning som jobbar med att ta fram ett lagförslag för att kunna göra det, säger hon och fortsätter:
– I samma utredning tittar vi också på hur vi kan sätta stopp för sms-anställningar och hur man kan göra för att man ska ha arbetsavtal på den faktiska arbetstiden och inte ha massa timmar som ligger utanför.

Det är ett svar som Fastighets ordförande Magnus Pettersson uppskattar.
– Det här är ett sätt för arbetsgivaren att runda las. Det drabbar särskilt kvinnodominerade grupper. En ändring i lagen är välkommen, säger han.

För Fastighets är annars trygghet den viktigaste valfrågan.
– Det handlar om trygghet under arbetet, i livet i övrigt och som pensionär, säger Magnus Pettersson och påpekar att det är frågor som han ofta får när han träffar medlemmar.

Höjd pensionsålder – och högre garantipension

Arbetsmarknad

Sedan den blocköverskridande pensionsöverenskommelsen presenterades i höstas har också pensionerna varit en viktig fråga för Fastighets.
– Att människor inte blir utslitna på jobbet är oacceptabelt. Vi måste göra en satsning på arbetsmiljö och vi kommer att behöva göra mer, också gällande styrning av arbetet. Men i dag urholkas pensionerna. Därför är det också viktigt att vi får in mer pengar och det krävs en blocköverskridande överenskommelse där vi behöver göra kompromisser, säger Ylva Johansson.

Magnus Pettersson svarar:
– Vi är helt överens om att nuvarande system måste förändras. Men jag hade gärna sett att andra delar var på plats först. Det handlar om att ge möjlighet att stanna längre på jobbet.
Han nämner som exempel rätt till heltid, förbud mot hyvling, en fungerande företagshälsovård och att rehabkedjan och hela socialförsäkringssystemet ses över.

När det gäller kravet om sex timmars arbetsdag menar Ylva Johansson skulle bli för dyrt för samhället att genomföra i ett svep och att det skulle leda till kvalitetsförsämringar, oavsett vem som skulle betala.
– Jag kortar gärna ner arbetstiden men i små bitar. Vi ska inte ha såna arbetsvillkor att man inte orkar att jobba åtta timmar om dagen, säger hon.

Till önskemålet om att stoppa anställningsformen allmän visstid är hon mer positiv.
– Vi vill avskaffa allmän visstid. Det är en jättebra fråga att gå till val på. När man öppnade för den här anställningsformen flyttade man direkt makten till arbetsgivaren. Då tog man bort skälen till att anställa, säger hon.
När det kan komma ett sådant lagförslag kan hon däremot inte svara på.
– I dag har vi inte majoritet för få igenom ett sånt förslag i riksdagen men jag tror att vi har en stor majoritet ute bland väljarna.

Dessutom vill Ylva Johansson att det ska bli en valfråga att kunna studera med a-kassa utan att vara arbetslös.
– Det är en möjlighet att kunna stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Arbetsgivaren står inte för den typen av kompetensutveckling men om möjligheten finns att göra det med a-kassa blir den en verklig omställningsförsäkring.

 

5 deltagare på valkonferensen

Vilken är den viktigaste valfrågan?

Goitum Hajos, Samhall
– Pensionen, att jobba till 69 år är för länge. Sedan tycker jag att det behöver vara stärkta regler för arbetsmarknaden. Det behövs mer semester och mer lön. Lönen ökar inte i samma takt och man behöver sätta press på arbetsgivarna.

Tijana Pilja, fackligt ombud i region Ost
– Sex timmars arbetsdag med samma lön. Man behöver mer tid för livet, för familj och barn. De säger att det kostar mycket pengar men jag tycker att det är värt oavsett.

Lilya Özogul, ISS
– Det är viktigt att behålla strejkrätten, men också viktigt att ha sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Det ger fler jobb till ungdomarna och de får möjlighet att jobba utan att bli utslitna. Det går ihop med pensionsfrågan också. Jag kan jobba längre om min hälsa är bättre.

Mats Blomberg, SKB
Alla frågor är lika viktiga. Men jag håller med Ylva Johansson. Att minska klyftorna i samhället är otroligt viktigt. Får man ihop det så löser det mycket annat.

Muntaha Ahmed, Samhall
– Stärkt trygghet i arbetslivet och bättre arbetsmiljö. Stressen ökar och vi lokalvårdare jobbar hårt. Jag jobbar på Samhall och jag vill att regeringen tänker på att vi är sjuka och inte mår bra och att arbetsmiljön måste bli bättre.