Under hösten 2016 rapporterade flera medier i Dalarna om svårigheterna att hitta praktikplatser för nyanlända som behövde komma ut i arbetslivet.
– Vi tänkte att vi kunde göra nytta i samhället och erbjuda praktikplatser samtidigt som vi hade anställnings behov, säger Johan Asplund, driftchef på Ocab i Falun.

Allt fler nyanlända utbildar sig inom fastighets­branschen

Arbetsmarknad

Ocab ordnade studiebesök för tolv personer bland nyanlända som Arbetsförmedlingen valt. Eftersom samtliga tolv ville börja på företaget fick Arbetsförmedlingen välja ut tre som startade sin praktik i januari 2017. Efter en månad fick de visstidsanställning. Sedan i februari i år har de fast jobb på före taget.
– De visade engagemang och vilja att lära sig jobbet, säger Johan Asplund.

De har lärt sig genom att arbeta tillsammans med de mer erfarna. I början uppstod det språkproblem, men ju längre de jobbat desto bättre svenska kan de, berättar Johan Asplund.

En av tre nyanlända får jobb efter praktiken

Arbetsmarknad

Två av dem har nu klarat av externa behörighetsutbildningar för asbest och industrisanering med skriftliga prov.
En av dem är Ahmed Sharif som ar betar mest med sanering av asbest och PCB samt rivning.
– Jobbet passar mig bra. Varje dag är en ny utmaning, vilket jag tycker om, säger han och fortsätter:
– Det blir aldrig tråkigt. Jag har varierande arbetsuppgifter och jobbar på olika ställen.

Även kollegan Mohamad Al Rihawi tycker om sina uppgifter. Han trivs bäst med rivning och asbestsanering.
– Jag lär mig nya saker hela tiden. Jag har jättesnälla arbetskamrater som hjälper mig, säger han.

Johan Asplund tycker att anställningarna fungerar bra.
– Det här är bland det bästa företaget gjort. Det har berikat företaget. Förut om att vi ha fått ambitiösa och duktiga sanerare har alla på företaget fått lära sig hur det är att vara ny i Sverige.

Sanerare ska bli medvetna om kvartsdamm

Arbetsmiljö

Vad spelar det för roll att praktiken och anställningarna är subventionerade under en tid?
– Om de inte varit det hade vi nog erbjudit anställning bara för en per son. Vi har lagt ned extra mycket tid och kraft för att lära dem, säger Johan Asplund.

Henrik Johansson är ombudsman på Fastighets region Nord och positiv till Ocabs rekrytering.
– Det här är ett lyckat exempel på hur ett företag kan hjälpa nyanlända komma ut i arbetslivet och få fast anställning, säger Henrik Johansson.

Arbetsförmedlingen subventionerar

  • Under praktiken på Ocab i Falun fick de tre nyanlända dagersättning från Arbetsförmedlingen. Nu har de lön enligt kollektivavtal.
  • Deras anställningar är subventionerade av Arbetsförmedlingen i form av nystartsjobb i två år. Arbetsgivaren får ersättning som motsvarar ungefär hälften av den totala lönekostnaden.
  • När stödet upphört ska företaget stå för hela lönekostnaden.