Att partierna tycker olika om lagen om anställningsskydd är välkänt. Men vad tycker de egentligen om hur lagen fungerar idag och vad vill de förändra? Det diskuterades under ett panelsamtal i Almedalen som anordnades av LO-TCO Rättsskydd.

Vallöfte om stopp för hyvling och allmän visstid

Arbetsmarknad

Medan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tycker att anställningsskyddet är för svagt tycker Moderaterna och Centerpartiet motsatsen. De menar att lagen om anställningsskydd är omodern och behöver reformeras.

Vill låna en modell från Norge

För att stärka skyddet för arbetstagarna vill Socialdemokraterna bland annat avskaffa allmän visstid, stoppa hyvling och låna en modell om arbetstidsmått från Norge där det är den faktiska arbetstiden som gäller och inte det som står på anställningsavtalet.
Vänsterpartiet håller med.
– Allmän visstid är ett avsteg från hela idén med turordningsregler, att det inte ska vara godtyckligt vem som får stanna, men här ger man arbetsgivaren det, säger Ali Esbati, riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet.

”Vi vill avskaffa allmän visstid”

Nyheter

Lagen är 45 år gammal

Moderaternas Jessika Roswall menar att det är tydligt att det behövs en förändring.
– Ni är ju inte heller nöjda med lagen om anställningsskydd. Den är 45 år gammal och då är det rimligt att ta en diskussion. Bäst lämpade att ta den diskussionen är kanske parterna, men om de inte kommer överens måste vi våga gå in och lagstifta, säger hon.

Moderaternas och Centerpartiets syn är att kompetens ska väga tyngre än anställningstid när det gäller turordningsregler.
– Men det ska inte vara godtyckligt vem som får bli kvar. Det ska fortfarande vara saklig grund och det ska gå att motivera vilka som blir kvar utifrån kompetenskrav, svarar Annika Qarlsson.

Går redan att undanta kompetens

Enligt Socialdemokraterna är det viktigt att titta på vad som faktiskt är problemet och de menar att det redan går att undanta kompetens genom så kallade avtalsturlistor. Det innebär att arbetsgivare och fack tillsammans kan komma överens om att vissa personer ska gå före i kön, till exempel på grund av särskild kompetens.
– Att gå in och ändra i lagen om anställningsskydd utan att det finns ett reellt problem handlar om att vilja ge mer makt till någon annan, arbetsgivarna, säger Socialdemokraternas Helén Pettersson.

Viktigt att skapa arbetstillfällen

Centerpartiets Annika Qarlsson, också ledamot i arbetsmarknadsutskottet, menar att det viktigaste är att skapa möjliga arbetstillfällen och att de anställningsformer som de rödgröna beskriver som otrygga är sådana tillfällen.
– Att anställningsskydd skulle begränsa antalet nya jobb är en enkel och begriplig modell. Nackdelen är att den är fel. Om man tittar historiskt och i andra länder finns det inget som visar att det är på det sättet. Däremot påverkar det vilken typ av arbeten som skapas, säger Ali Esbati.

Dan Holke tror att hyvling kan prövas mer i domstol

Intervjun

En utredning pågår

En fråga som dyker upp handlar också om hyvling. Just nu pågår en utredning som ska presenteras senast sista januari nästa år där frågan om uppsägningstid vid hyvling är en av delarna.

Både Moderaterna och Centerpartiet ser hyvling som ett bekymmer men tycker inte nödvändigtvis att det behöver ändras i lagen om anställningsskydd.
– Men alternativet kanske är att bli arbetslös och det är inte säkert att det är bättre. Jag tycker att det är bra att det görs en utredning, säger Annika Qarlsson.

Detta ska den pågående utredningen ge svar på

Den pågående utredningen ska presenteras senast sista januari 2019 och ska ge svar på följande frågor:

  • Behöver skyddet stärkas för så kallat sms-anställda, som får en ny anställning vid varje tillfälle?
  • Borde arbetstidsmåttet baseras på den faktiska arbetstiden och inte det som står på anställningsavtalet?
  • Borde turordningsreglerna vid hyvling regleras och borde uppsägningstid och uppsägningslön gälla?