För två veckor sedan kom beskedet att städ- och FM-bolaget Allianceplus är i akut behov av pengar. Företaget har begärt rekonstruktion för att lösa situationen, samtidigt som de anställdas löner räddas av den statliga lönegarantin.

Allianceplus nära konkurs – kan inte betala ut löner

Arbetsmarknad

I veckan kommer en riskbedömning genomföras med anledning av omorganisationen. Vid en riskbedömning brukar man undersöka sannolikheten för att ohälsa eller olycksfall kan uppstå på en arbetsplats. Dessa kan i sin tur orsakas av både mänskliga och tekniska faktorer, samt av hur en arbetsplats är organiserad.

Mycket oro bland anställda

Fastighets kommer att representeras av det fackliga ombudet Annica Collstam. Hon menar att riskerna rent generellt vid en omorganisation handlar mycket om oron ute bland de anställda.
– Många kanske tänker: ”Kommer jag få vara kvar? Kommer jag omplaceras? Kommer jag få neddragen arbetstid och mindre i lön?”, säger hon.

Är det här ett bra sätt för facket att få en inblick och möjlighet att påverka?
– Jag skulle tro det. Det är nog därför som arbetsgivaren kallat in oss, för att de vill ha med någon med ett annat par glasögon för att kunna värdera riskerna som finns, hur allvarliga de är och sedan åtgärda dem, säger Annica Collstam.

Efter drygt sju år tvingas 27-åriga Veronica Steiner sluta. Hon ser uppsägningen som en möjlighet att prova något nytt.

Hon är en av över hundra som sägs upp

Nyheter

Har halverat sin omsättning

De senaste åren har Allianceplus Sverige halverat sin omsättning, från 800 miljoner kronor till omkring 400 miljoner kronor. Detta på grund av bland annat tappade kontrakt, höga lokalkostnader och för långt avstånd till kunderna.

Stora varsel – Allianceplus byter inriktning

Nyheter

Företagets plan är att omorganisera till färre men större regioner och mer servicetjänster inom till exempel hotell, bank och industri. Allianceplus har också meddelat att antalet anställda ska ses över.