I maj 2017 beslutade regeringen att tillsätta en utredning om bland annat hyvling och tillfälliga anställningar som sms-anställningar.

Hyvling på ISS

Ewa-Maria Kriegholm: Hyvlingen är ett fult sätt att runda las

Ledare

Utredningen Tid för trygghet lämnades över till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i går, torsdag.

Oskäligt erbjudande

Den föreslår ett starkare skydd mot hyvling. Arbetsgivare ska fortfarande kunna erbjuda anställda att omplaceras till en tjänst med färre timmar. Men den anställda ska kunna tacka nej utan att riskera att bli uppsagd. Det kan leda till att arbetsgivaren inte kan införa en ny slimmad organisation utan att säga upp personal. Då ska uppsägningarna ske enligt turordning i las, föreslår utredaren Anders Wallner.

Hyvling sätter lagen ur spel

På jobbet

Städbranschen är en av flera där minskade sysselsättningsgrader med hyvling varit ett problem, Fastighets ordförande är därför positiv till förslaget.

–Jag välkomnar alla medel för att skydda de anställda. Om jag tolkat förslaget rätt så tryggas sysselsättningsgraden på individnivå, och det är positivt, säger Magnus Pettersson.

Räcker det för att få bort hyvling?

– Vi i servicesektorn är hårdast drabbade av detta och helst skulle jag vilja se ett förbud, men det är ett steg i rätt riktning. Och om inte parterna kan lösa problemet så måste en lagstiftning till.

Anette Dahlberg sägs upp efter fyra år på ISS. Nu måste hon leta efter ett nytt jobb.

Städare drabbas av stora neddragningar

Nyheter

Inhoppare ska bli fasta snabbare

Utredningen föreslår också att det ska gå fortare för inhoppare att nå ett fast jobb. Normalt blir en person med tillfälliga anställningar fast anställd efter två år. För en med många korta inhopp kan det ta längre tid. Därför föreslås nu att även tid mellan inhopp räknas som anställningstid.

Arbetsgivarna använder den inte bara för att de behöver, utan för att de kan

Det läggs också ett förslag om att  öka arbetsgivaravgifterna för anställningsformen allmän visstid. Tanken är att den inte ska bli lika attraktiv för arbetsgivare om den blir dyrare än andra anställningar.

–Jag ser att det är en möjlig väg att gå för att begränsa det som jag nu ser om ett överutnyttjande av allmän visstid. Arbetsgivarna använder den inte bara för att de behöver, utan för att de kan och att det är enkelt i stället för att anställa tillsvidare, säger Magnus Pettersson.

Fler undantag i turordningen

Utredningen presenterades i en tid då arbetsrätten och arbetsmarknadsfrågorna är i fokus i den politiska debatten. 73-punktsprogrammet som tagits fram av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centern slår fast att arbetsrätten ska ”moderniseras”. Bland annat ska lagen om anställningsskydd ändras ”genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna”.

Olika uträkningar

Robert Nyberg

Nu är det många inspel och utfästelser om att ändra arbetsrätten, vad kan resultatet bli?

–Det bästa är att parterna löser frågan. Då kan reglerna branschanpassas och då blir det mer hållbart, säger Magnus Pettersson.

För oss är saklig grund-begreppet viktigt

–Vi ser inte behovet av att utöka möjligheterna att göra avsteg från turordningen. För oss är saklig grund-begreppet viktigt. Om det blir en arbetsbrist så är det en saklig grund och turordningen fungerar oftast att använda.

Undantag i fastighetsbranschen

Undantag från turordningen sker sällan i städbranschen men förekommer i fastighetsbranschen. Bakgrunden till att det förekommer i fastighetsbranschen är att det på ett bolag kan finnas flera yrkeskategorier med olika kompetenser och att det kan finnas skäl att göra undantag för att behålla viss kompetens.

–Ibland finns det objektiva skäl att göra undantag i turordningen och då brukar vi komma överens om det. Det är inget stort problem. Däremot ser det olika ut i olika branscher vilka omställningsmöjligheter som finns. Ett starkt anställningsskydd är extra viktigt för de grupper som har en lägre utbildningsnivå, säger Magnus Pettersson.

73-punktsprogrammet

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centern har gjort en uppgörelse om politiken för mandatperioden. Den innehåller fler punkter som rör arbetsmarknaden.

Etableringsjobb ska införas för att få fler nyanlända och långtidsarbetslösa i jobb. De ska också kunna ordnas på företag utan kollektivavtal.

Arbetsförmedlingen ska göras om och bland annat ska fristående aktörer få en utökad roll.

Arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras.

Arbetsrätten ska moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad. Bland annat ska arbetsrätten "ge företagen flexibilitet och skydda den enskilde arbetstagaren mot godtyckliga uppsägningar. Lagen om anställningsskydd ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. Utredningen som får i uppdrag att utarbeta denna lagändring ska vidare lägga förslag som, särskilt för mindre företag, innebär lägre kostnader vid uppsägningar, samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls."