Under förra mandatperioden tillsatta den röd-gröna regeringen en utredning som bland annat skulle stärka anställningstryggheten när en arbetsgivare vill sänka arbetstiden för sina anställda.

Regeringens utredare, Anders Wallner, presenterade sina förslag den sista januari i år.

Uppgörelsen får stark kritik från Fastighets: ”Pest eller kolera”

Arbetsrätt

– Jag, och Socialdemokraterna, tycker att Wallners förslag är bra. Vi vill genomföra det. Jag tror att det skulle lösa en hel del problem, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson till Arbetet.

– Men nu har vi en överenskommelse mellan fyra partier som omfattar arbetsrätten. Och det betyder att vi måste vara överens mellan de fyra partierna innan vi lägger förslag. Det är min bedömning att det inte finns stöd för det här bland två av våra samarbetspartier, fortsätter Ylva Johansson, som tidigare har givit samma besked i tidningen Publikt.

Utredning om arbetsrätt pågår

På en fråga från Arbetet om hon har diskuterat hyvling och utredningens förslag med Centerpartiet och Liberalerna svarar Ylva Johansson ja.

– Vi behöver inte säga exakt vad vi sa i våra samtal. Men det är en bedömning jag gör att det inte finns stöd för att genomföra utredningens förslag.

Ändring av arbets­rätten upprör facken: ”Oacceptabelt”

Arbetsrätt

Januariavtalet säger att undantagen från turordningsreglerna i las ska utökas, men också att balansen mellan arbetsmarknadens parter ska upprätthållas och att arbetstagarna ska skyddas mot godtycke.

– Vi är just nu i slutdiskussionerna om direktiven för en utredning om arbetsrätten, baserat på den här punkten i januariöverenskommelsen. Direktiven blir klara under april. Så vi har inga kommentarer om det nu, svarar Ylva Johansson.

Hyvling måste regleras i avtalsrörelse

Fastighets ordförande Magnus Pettersson är kritisk till arbetsmarknadsministerns besked.

– Jag tycker att det är olyckligt och ett felaktigt beslut av Ylva Johansson. De borde försöka få igenom förslaget, som är Socialdemokratisk politik, sedan vet inte jag hur mycket man har försök förhandla det här med L och C. Men det här var något vi var ute och sa i valrörelsen att S skulle jobba för, säger förbundsordföranden till Fastighetsfolket.

Fastighets välkomnar förslag om hyvling

Arbetsrätt

När lagförslaget nu inte blir till lag innebär det att förbunden vars medlemmar drabbas kommer att behöva reglera det här avtalsvägen.

– Lite förenklat rör det här med hyvling inte de mansdominerade branscherna utan snarare serviceyrkena – så det är vi i Fastighets, Handels och Hrf. Om vi då ska reglera det här i avtalsrörelsen förväntas det att vi måste avstå från andra delar och ge upp andra villkor, säger Magnus Pettersson.

Lagförslag vill skydda drabbade

Om en anställd tackar nej till arbetsgivarens erbjudande om sänkt arbetstidsmått kan det i dag räknas som saklig grund för uppsägning. Personen kan då alltså sägas upp utan hänsyn till turordningsregler.

Anders Wallners utredning föreslog att turordningsreglerna ska gälla även om den anställda tackar nej.

Om någon på en arbetsplats tackar nej till ett erbjudande med lägre arbetstidsmått får arbetsgivaren gå vidare till uppsägning på grund av arbetsbrist – och då blir det den som står svagast i turordningen som blir aktuell, med utredningens förslag.

– Vi förbjuder inte hyvling utan det är fortfarande fritt fram för arbetsgivaren att konstatera arbetsbrist och lägga fram en omorganisation. Men vi lägger till ett starkt skydd för den som drabbas av förändringarna, sade Anders Wallner då till Arbetet.

 

Vad är hyvling?

Hyvling innebär att arbetsgivaren krymper personalkostnaderna genom att låta de anställda jobba färre timmar var, i stället för att säga upp med hänvisning till arbetsbrist.

I ett antal domar från Arbetsdomstolen fastslås att anställningstryggheten enligt las bara gäller anställningskontraktet i sig, inte hur många timmar det innehåller. Arbetsgivaren har alltså rätt att dra ner arbetstidsmåttet i kontraktet.

Om en anställd tackar nej till arbetsgivarens erbjudande om sänkt arbetstidsmått kan det i dag räknas som saklig grund för uppsägning. Personen kan då alltså sägas upp utan hänsyn till turordningsregler.