Facket har hittat att runt 50 miljoner inte betalats in till pensioner från flera städföretag.

Bland dem finns företag som är certifierade av Almega.

– Vi har inte fått veta vilka företag det gäller eller hur stora summor det handlar om. Så vi vet inte om det kan bero på misstag, som den mänskliga faktorn. Men vi tar det här på fullaste allvar, säger Ari Kouvonen, näringspolitisk expert på Almega.

Ari Kouvonen, näringspolitisk expert hos Almega.

Almega ska göra egna kontroller

Fastighets och Almega hade ett möte om pensionsgranskningen under måndagen där Fastighets representanter gick igenom hur man granskar pensionsinbetalningarna.

– Vi är tacksamma att Fastighetsanställdas förbund har informerat oss och vi har satt ihop en arbetsgrupp för att göra egna kontroller, säger Ari Kouvonen.

Hur kommer ni att agera om ni upptäcker att något företag har fuskat medvetet?

– Vi inleder nu en egen utredning och det är för tidigt att säga vad den kommer visa. Vår ingång är naturligtvis att man som företag ska göra rätt och har man gjort fel så bör man rätta till det direkt.

Ska uppfylla skyldigheter

Fastighets ombudsman Ewa Edström var med på mötet med Almega.

– Almega är ju en part i avtalet och som sådana har de ett ganska stort ansvar i att deras medlemmar sköter sina åtaganden, precis som vi jobbar för att våra medlemmar ska uppfylla sina skyldigheter, säger Ewa Edström och tillägger:

– Det håller naturligtvis Almega med om.

Porträtt på Ewa Edström i en skjorta med leopardmönster.
Ewa Edström, ombudsman på Fastighets.

Hon upplever att arbetsgivarorganisationen var lika chockade som facket över resultaten i pensiongranskningen.

– Det är viktigt att alla företag följer avtalen om pensioner, annars snedvrids ju konkurrensen. Det här systemet bygger på god tro, alla har utgår från att det har fungerat, säger Ewa Edström.

Kolla din pension

Som anställd kan man själv gå in på Fora.se och kolla hur mycket företaget har betalat i avtalspension de senaste åren och jämföra med sin deklaration.

Om det inte stämmer överens – kontakta ditt regionala Fastighetskontor för att få hjälp.

Fotnot

I slutet av oktober lämnade Fastighets ett förtydligande att förbundet ännu inte vet exakt hur stort fusket eller slarvet i städbranschen är – och hur mycket av de upptäckta differenserna som kan bero på naturliga förklaringar, exempelvis att anställda som är med i årsredovisningen inte har rätt till tjänstepension (de som är under 25 och över 65 år).

Länk till den artikeln finns här: https://fastighetsfolket.se/2019/10/29/vi-vet-inte-annu-hur-stort-pensionsfusket-ar/