Problemen med för hög arbetsbelastning på ISS i Karlskoga har pågått under en längre tid. Det var när ISS kundavtal förhandlades om som stressen för städpersonalen eskalerade. Städobjekten utökades och det blev mer att städa på kortare tid.

Hög sjukfrånvaro

När Fastighets regionala skyddsombud Veronica Boström gjorde en skyddsrond på företaget i september mötte hon städare som var helt slutkörda. Sjukfrånvaron var hög och det fanns inga vikarier som kunde täcka upp.

– De hade alldeles för mycket att göra på för liten personalstyrka. Det var tydligt att den höga arbetsbelastningen gjorde att städarna stressades sönder, säger Veronica Boström.

Veronica Boström, regionalt skyddsombud i Fastighets region Tvärs

Chefer utan utbildning

Enligt facket har inte ISS följt tidlöneprincipen, utan pressat de anställda att hinna med mer än rimligt på sin arbetstid. Vid skyddsronden framkom även att ansvariga chefer på ISS i Karlskoga saknade utbildning om social och organisatorisk arbetsmiljö. Fastighets kunde också konstatera att det saknas rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vad är tidlöneprincipen?

Tidlön är motsatsen till ackord och innebär att städarbetet ska göras i normal arbetstakt. I anställningsavtalet ska det framgå hur många timmar som ska jobbas varje dag och varje vecka. Läs mer om tidlöneprincipen här.

Efter besöket satte facket krav på att ISS skulle göra en medarbetarundersökning om den psykosociala arbetsmiljön. Men hösten gick utan att ISS gjorde några åtgärder. Därför valde Veronica Boström att göra en 66a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

Det var tydligt att den höga arbetsbelastningen gjorde att städarna stressades sönder

Veronica Boström, regionalt skyddsombud för Fastighets

– ISS har hela tiden skyllt på att det är svårt att hitta personal. En av deras kunder kräver att det görs en säkerhetsbedömning på alla städare vilket de menar gjort processen med att nyanställa längre. Men som arbetsgivare går det inte att skylla på sådana omständigheter. Du måste ta ditt arbetsmiljöansvar, säger Veronica Boström.

66a-anmälan

Enligt Arbetsmiljölagen kapitel 6 § 6a kan skyddsombud vända sig till Arbetsmiljöverket och begära föreläggande eller förbud. Det kan ske om skyddsombud begärt åtgärder för en bättre arbetsmiljö och arbetsgivaren inte agerat eller lämnat besked inom rimlig tid. 

ISS: ”Så här får det inte vara”

Fastighetsfolket har sökt ansvariga chefer på ISS utan resultat. Men i en intervju med Karlskoga Tidning säger Ulrika Södergren Andersson, chef på affärsområde ISS Direct, att företaget ser allvarligt på problemen. Under onsdagseftermiddagen ska Arbetsmiljöverket besöka ISS i Karlskoga för att göra en inspektion.

– Vi ser jätteallvarligt på det som hänt och vi kommer nu att ha möte med skyddsombudet och Arbetsmiljöverket och ska verkligen lösa det här. Så här får det inte vara, säger Ulrika Södergren Andersson till Karlskoga Tidning.