Kommunstyrelsen i Göteborg väntas rösta om att likställa personalförmåner för alla anställda inom staden och stadens kommunala bolag imorgon, onsdag.

Det innebär att lokalt framförhandlade förmåner som till exempel friskvård på arbetstid, subventionerad massage, betalda lokaltrafikkort mot förmånsbeskattning och rikskuponger kan försvinna för anställda i allmännyttan.

– Jag tycker att det är helt felaktigt av politikerna att de ska bestämma över lokala uppgörelser. Vilket värde finns då i lokala överenskommelser, frågar Magnus Pettersson retoriskt.

Riskerar samverkansavtalen

Många av förmånerna som kan tas bort har kommit till genom så kallade samverkansavtal, som ersätter en rad mbl-förhandlingar.

– Det slår sönder förtroendet mellan bolag och lokala fackliga om politikerna går in och kör över avtalen. På sikt finns det risk att klubbarna säger upp samverkansavtalen om man tar bort förmånerna i dem, säger Magnus Pettersson och tillägger:

– Det slår undan fötterna för att bedriva lokalt fackligt arbete.

Förslaget från politikerna om att ta bort förmånerna syftar till att ge likvärdiga förmåner för alla anställda i Göteborgs stad, där Alliansen har styret sedan senaste valet.

Magnus Pettersson förstår syftet med att vilja likställa förmånerna för stadens personal, men ifrågasätter varför det är lägsta nivån som ska styra vad alla får.

– Det är olika förutsättningar beroende på verksamhet eftersom det är olika kollektivavtal i grunden.

Sätter grimma på bolagsstyrelse

Man tar också bort självständigheten för aktiebolagen, menar han.

– Det är skillnad på att fatta ett sådant beslut för den vanliga kommunala verksamheten. Här borde bolagsstyrelsen få bestämma. Även vd:ar hamnar i ett konstigt läge där man sätter grimma på dem, säger förbundsordföranden.

Inför avgörandet i kommunstyrelsen ligger olika yrkanden där Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet stöttar den fackliga linjen att personalförmånerna inte kan tas bort av politiker. Allianspartierna och Sverigedemokraterna vill avveckla förmånerna med undantag av blodgivning på arbetstid. 

Det lokala partiet Demokraterna kommer att ha den avgörande rösten i frågan.

Fler kommuner kan ta efter

Om Alliansens förslag vinner ser Magnus Pettersson en risk att andra kommuner kan ta efter Göteborg.

– Absolut finns det risk för spridning. Många kommuner kommer att se det som en chans till en besparingsåtgärd.

Det kan ha fler negativa effekter än att anställda förlorar förmåner som de fått genom förhandling – det kan påverka den fackliga verksamheten på ett bredare plan menar Magnus Pettersson.

– Samverkansavtalen har varit bra för branschen. Om det här sprider sig finns det risk för att klubbarna säger upp dem. Det riskerar att störa all facklig verksamhet, säger han.

Samverkansavtalen innehåller inte bara förmåner utan innefattar saker som personalpolicys, arbetsmiljö och kompetensutveckling. De reglerar mycket av det som är bestämt i lagen och går ofta lite längre än vad lagen säger.