Med syftet att ge mer likvärdiga förmåner för samtliga anställda i Göteborgs stad ville Alliansen, som styr kommunen, ta bort en rad förmåner som till exempel friskvård på arbetstid, subventionerad massage, betalda lokaltrafikkort mot förmånsbeskattning och rikskuponger.

Vid omröstningen i kommunstyrelsen på onsdagen fanns tre förslag på bordet och Alliansen valde att rösta på Demokraternas förslag som därmed vann flest röster.

Det innebär att tjänstemännen ska fortsätta utreda frågan och ta fram vilket ekonomiskt värde de olika personalförmånerna som finns har.

– Riktningen är att förmånerna ska vara ekonomiskt likvärdiga, men de kan skilja sig åt i formen för de olika verksamheterna. Förvaltningen ska också utreda hur och i vilken takt en harmonisering av förmånerna ska ske, säger Henrik Munck, kommunalråd för Demokraterna i Göteborg.

Henrik Munck, kommunalråd för Demokraterna i Göteborg.

Förändring måste ske via förhandling

Han menar samtidigt att deras hållning är att politikerna inte ska lägga sig i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

– Förändringar i personalförmånerna måste ske via förhandling mellan arbetsgivare och fackförbund, säger Henrik Munck, kommunalråd för Demokraterna i Göteborg.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade ett gemensamt förslag där förmåner som förhandlats fram i lokala överenskommelser och kollektivavtal helt skulle undantas från avvecklingen av förmåner som inte är gemensamma.

– Fackförbunden skulle ha tolkningsföreträde för vilka förmåner det skulle innefatta och det är en viktig skillnad i vårat yrkande jämfört med Demokraternas, säger Jonas Attenius, kommunalråd för Socialdemokraterna i Göteborg.

Jonas Attenius, kommunalråd (S) i Göteborg.

Förmånerna kvar än så länge

Även om Demokraterna inte vill ta bort förmåner utan låta parterna förhandla om det ser Jonas Attenius ändå problem med att politiker ska bestämma att förhandlingar ska hållas om förmånerna.

– Principen om att politiker inte ska lägga sig i parternas områden är viktig. Jag tror att många fackförbund, kommuner och privata aktörer tittar på vad Göteborgs stad håller på med här och då är det viktigt att vi inte ruckar på den principen.

Fördelen med Demokraternas förslag jämfört med Alliansens är att ärendet lever vidare och förmånerna är kvar än så länge, enligt Jonas Attenius.

– Vi får se vad tjänstemännen kommer tillbaka med för skrivelse när de har utrett det ytterligare. Då har vi möjlighet att lägga ett nytt yrkande. Det här kan bli en riktig långkörare, säger han.