”Socialdemokraterna måste sätta jämlikhet före januariavtalet” är rubriken på artikeln i DN Debatt som Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson och de andra LO-förbunden samt LO:s ledning har skrivit.

De presenterar fem punkter med krav på förändring i politiken gällande pensioner, arbetskraftsinvandring, arbetsrätten, välfärd och rättvis beskattning.

”Får inte försämra arbetsrätten”

På Fastighets egen hemsida skriver förbundet: ”Fastighets kommer aldrig acceptera att en socialdemokratiskt ledd regering driver igenom försämringar i arbetsrätten eller arbetslöshetsförsäkringen, oavsett om parterna kan komma överens eller inte. Nu kräver vi reell förändring av regeringens politik”. 

Den formuleringen är aningen skarpare än hur LO uttrycker sig i debattartikeln.

– Den tredje punkten i debattartikeln säger egentligen samma sak, det vi skriver är ett förtydligande av det. Att det inte får ske försämringar i arbetsrätten, säger Magnus Pettersson.

Föredrar S framför V

Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt skrev en debattartikel riktad till statsminister Stefan Löfven i Aftonbladet i torsdags. Där beskriver han målsättningar med V:s politik som i mycket överensstämmer med LO:s krav. Till exempel mer pengar till välfärden.

Men Magnus Pettersson tycker inte att det är en anledning att slå krokarm med Vänsterpartiet istället.

– Nej, våra medlemmar är mer betjänta av samarbete med Socialdemokraterna, förutsatt att de förändrar politiken i de frågor som vi pekar ut i debattartikeln, säger förbundsordföranden.

LO:s krav till Socialdemokraterna

  • Pensioner: Pensionerna för vanligt folk måste öka rejält. För stora LO-grupper innebär ett långt arbetsliv inte en värdig ålderdom. Tvärtom tvingas många att leva på garantipension och vända på varje krona. När det nya pensionssystemet sjösattes på 1990-talet var ambitionen att man skulle få 72 procent av sin slutlön i pension. Det är vi långt ifrån idag. För att nå dit krävs det stora statliga tillskott och ökade avsättningar till systemet. LO-medlemmarnas pensioner behöver öka med flera tusen kronor i månaden.
  • Arbetskraftinvandring: Systemet med arbetskraftsinvandring måste göras om i grunden. Idag kommer det fler arbetssökande än asylsökande till Sverige. Det är orimligt att människor från hela världen kan komma hit, utnyttjas av oseriösa arbetsgivare och jobba för låga löner och dåliga villkor. Vi bör istället fokusera på att sätta de många arbetslösa som redan finns i Sverige i arbete. Folk från andra länder är mer än välkomna hit för att jobba, men då i branscher där det finns verklig brist på arbetskraft.
  • Arbetsmarknaden: Parterna på arbetsmarknaden har tagit initiativ till förhandlingar om trygghet och omställning i arbetslivet. Förhandlingarna kan dock inte ske under hot om lagstiftning om man inte kommer överens. Låt oss vara tydliga: vi kommer aldrig acceptera att en socialdemokratiskt ledd regering driver igenom försämringar i arbetsrätten eller arbetslöshetsförsäkringen.
  • Välfärden och en trygg sjukförsäkring: LO-medlemmarna måste kunna lita på att elever i skolan får undervisning av högsta kvalitet, att sjukvården ger snabb och korrekt vård och behandling, och att barn- och äldreomsorgen är trygg och tillgänglig. För alla. Sjukförsäkringen måste också återigen bli en social försäkring, som slutar pröva människors arbetsförmåga mot fiktiva arbeten och istället skapar den trygghet som behövs för att sjukskrivna på ett smidigt sätt ska kunna återgå i arbete.
  • Mer pengar till kommuner och regioner och rättvis beskattning: Resurserna till välfärden måste öka rejält. Konkret behöver stora nyrekryteringar göras i kommuner och regioner och då måste arbetsvillkoren bli bättre. För att lyckas krävs att beskattningen av kapital ökar. De rika ska bidra mer. Det som framförallt driver ojämlikheten i Sverige är den växande klyftan mellan de som lever på sin lön och de som lever på sina stora kapitaltillgångar.