När statliga bolag upphandlar varor och tjänster vinner ofta de leverantörer som kan erbjuda lägsta pris. Det är något som riskerar att skapa dåliga arbetsvillkor, och som kritiserats från fackligt håll.

Men nu har regeringen beslutat att ändra i de statliga bolagens ägarpolicy. Från och med nu måste statliga bolag ställa krav på rimliga löner och arbetsvillkor vid upphandlingar.

– Som förvaltare av en av Sveriges största bolagsportföljer ska vi agera med gott exempel. Därför inför vi nu krav på schyssta villkor för de statliga bolagens leverantörer. Självklart ska även huvudleverantören ställa kraven vidare på eventuella underleverantörer, säger näringsminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

Inget krav på kollektivavtal

I den nya ägarpolicyn för statliga bolag finns dock inget krav på att leverantörer som statliga bolag köper varor eller tjänster av ska ha kollektivavtal. Fastighets ordförande Magnus Pettersson är kritisk till att regeringen inte gått längre och ställer krav på kollektivavtal.

Krav på kollektivavtal är det enda sättet att försäkra sig om att de som utför jobbet har trygga villkor. 

Magnus Pettersson

– Det är självklart bra att man skärper kraven på arbetsvillkor vid statliga upphandlingar. Men eftersom regeringen fortfarande inte ställer krav på kollektivavtal så är inte bra arbetsvillkoren säkrade. Krav på kollektivavtal är det enda sättet att försäkra sig om att de som utför jobbet har trygga villkor. Utan kollektivavtal saknar vi som facklig organisation också möjlighet att kontrollera att kraven efterlevs, säger Magnus Pettersson.

Fastighets ordförande påpekar även att utan kollektivavtal saknas rätt till avtalspension och försäkringar för de anställda.

Magnus Pettersson, ordförande för Fastighets.

Sedan 2017 finns en lag som innebär att kommuner och andra offentliga instanser ska ställa krav på arbetsrättsliga villkor vid upphandlingar.

Vid upphandlingar ska kommunerna ställa krav på att lön, semester och arbetstid som är i nivå med kollektivavtalen. Men en enkät som Upphandlingsmyndigheten gjort visar att få kommuner och regioner följer upp kraven på arbetsrättsliga villkor.

Viktigt att arbetsvillkoren följs upp

Magnus Pettersson menar att det nu är viktigt att de statliga bolagen följer upp att kraven på goda arbetsvillkor faktiskt följs.

­– Eftersom det inte finns krav på kollektivavtal så finns det risk att hamna i en gråzon när det gäller arbetsvillkoren. Då är det extra viktigt att staten följer upp vilka villkor de som levererar varor och tjänster till de statliga bolagen faktiskt har, säger Magnus Pettersson.

Ingen lagändring krävs för de nya kraven utan de kommer att införas när de statliga bolagen antar kraven under sina årsmöten.

Hoppas att du tyckte artikeln var intressant. Följ Fastighetsfolkets nyhetsbrev för fler bra artiklar.