2017 kom en ny lag om arbetsrättsliga villkor i upphandlingar. Kommuner och andra offentliga instanser ska ställa krav på att leverantörer ger anställda lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtalen.

Dålig uppföljning av kraven

Men nu visar en enkät att väldigt få kommuner kollar om villkoren efterlevs. Det skriver tidningen Arbetet.

Upphandlingsmyndigheten frågade kommuner och regioner om de följde upp krav på arbetsrättsliga villkor. 175 kommuner svarade. Trots att 107 av dessa svarade att de ställt krav var det bara 16 som angav att de följt upp om kraven efterlevts.

Städ pekas ut som riskbransch

Det fanns också kommuner som inte visste om de ställt krav över huvud taget.

Arbetsrättsliga krav ska ställas om upphandlingen handlar om pengar över en viss nivå, eller om det finns risk för oskäliga arbetsvillkor. De riskbranscher som pekats ut i lagens förarbeten är bygg, städ och transport.