I början av 2000-talet körde Markus Pettersson truck på ett litet tryckeri i Malmö. Där blev han lokal förtroendevald för Grafiska förbundet.

Efter en facklig karriär inom Transportarbetarförbundet anställdes han av Socialdemokraterna för drygt två år sedan för att arbeta med de fackliga relationerna och facklig politisk samverkan på central nivå. 

– Det är ibland en diplomatisk roll och ibland en samordnande roll, beskriver Markus Pettersson.

Januariavtalet effekt av valresultat

I februari krävde LO:s ledning och styrelse i en debattartikel att Socialdemokraterna ändrar riktning i sin politik även om det är i strid med januariavtalet.

Liknande kritik har framförts på Fastighetsfolkets debattsida av medlemmar och förtroendevalda.

– Januariavtalet i sig är en effekt av det som väljarna gav oss. Det finns ett antal saker Socialdemokraterna har kompromissat bort för att vara med och ta ansvar för det här landet. Det innebär att det som finns i januariavtalet ska genomföras, men allt som ligger utanför som är socialdemokratisk politik ska också kunna genomföras, säger Markus Pettersson.

Han ger som exempel att S har gått fram med förslag om att stärka regionala skyddsombudens ställning och att riva upp lex Laval, vilket ökar fackens utrymme för stridsåtgärder mot utländska företag. 

En lång väg tillbaka

Orsakerna till det historiskt låga valresultatet på 28,3 procent för Socialdemokraterna är många och hänger bland annat ihop med de vikande medlemssiffrorna för LO-förbunden, menar Markus Pettersson.

Socialdemokraterna får 30,6 procent stöd i senaste Sifomätningen

Under coronakrisen har fler sökt sig till facket och Socialdemokraterna har gått framåt i opinionen. I den senaste opinionsundersökningen av Sifo har partiet gått upp hela 6,8 procentenheter jämfört med förra mätningen, från 23,8 procent till 30,6.

Två möjliga förklaringar till uppgången är att att väljare brukar sluta upp bakom stora regeringspartier i oroliga tider, samt att den politiska debatten nu domineras av frågor som arbetslöshet, ekonomi och sjukvård vilket gynnar S.

Markus Pettersson tror på ökad samverkan mellan S och LO för att klara en långsiktig och stabil uppgång.

– Vi har insett att vi har tagit varandra för givna och vi trott att samarbetet har varit ett självspelande piano. Pianot har inte spelats på alldeles för lång tid och vi måste nu se till att stämma om det och därför så görs det, sedan ganska lång tid, en strategisk och organisatorisk insats för att lyckas återhämta den brist på representation och organisation som vi faktiskt har.

Öka representationen av arbetare

En grundläggande uppgift för både facken och politiken är att orka bilda och prata med medlemmarna på ett sätt som gör att de känner sig delaktiga, säger Markus Pettersson.

– Vi från facket och politiken har en gemensam bildningsskuld till våra medlemmar. Och att se till att de orkar engagera sig fackligt men även i politiken.

Att få in folk från arbetsplatserna på politiska positioner för att arbetare ska representeras av människor som känner till deras verklighet är en mycket viktig del av folkrörelsearbetet.

Orka måla en komplex bild

En utmaning för arbetarrörelsen är, och har alltid varit, att ge svar på komplexa frågor och föra en långsiktig och pragmatisk politik som kan lösa problemen, säger Markus Pettersson.

Han jämför med populistiska och dogmatiska ideologier som erbjuder ett enkelt svar på dessa komplexa frågor. När arbetarrörelsens företrädare inte har tagit människors oro på allvar har högerpopulismen kunnat växa sig starkare på arbetarrörelsens bekostnad.

– Och då är det vår förbannade uppgift, både fackligt och politiskt, att se till att möta den oron med reella politiska fackliga reformer som tar oss ur den känslan, så vi organiserar och kanaliserar den känslan för att lösa de problem som människor upplever, oavsett om det är gängkriminalitet, arbetsmiljöproblem eller vad det nu än må vara, säger Markus Pettersson och fortsätter:

– När vi inte lyckas bilda och prata om hur allt hänger ihop med system, med kollektivavtal i förhållande till socialdemokratin – när vi inte orkar måla den bilden och ha ett demokratiskt samtal då kommer de enkla lösningarna att vinna.