Den 13 april höjdes ersättningsnivåerna för de första 100 dagarna från 910 till 1 200 kronor per dag för inkomstbaserad ersättning. 

I mitten av maj hade den genomsnittliga ersättningen för samtliga a-kassor stigit till över 800 kronor per dag och den väntas stiga än mer framöver, enligt service- och intresseorganisationen Sveriges a-kassor.

Inkomstnivåer styr kostnader

Hur mycket en medlemsavgift behöver höjas beror på inkomstnivån bland de arbetslösa i respektive a-kassa. Det styr ersättningen per dag.

– Ju högre inkomstnivå, desto mer behöver avgiften höjas. För varje hundralapp som den genomsnittliga ersättningen per dag stiger, behöver avgiften höjas med 11 kronor per månad för att täcka de högre finansieringskostnaderna, säger Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor, i ett pressmeddelande.

Vår arbetslöshet har inte gått upp som hos vissa andra

Anne Eriksson

A-kassautgifterna ligger stadigt

Fastighets a-kassa har inte behövt höja medlemsavgiften, trots höjda ersättningsnivåer.

– Vår arbetslöshet har inte gått upp som hos vissa andra, säger Anne Eriksson, föreståndare för Fastighets a-kassa.

Antalet personer som fick ersättning från Fastighets a-kassa i april var 2 780, vilket kan jämföras med 2 756 i januari.

Samtidigt ökade medlemsantalet i a-kassan från 44 636 medlemmar i januari till 46 142 i april.

– Vi har inte fått siffrorna för maj än. Vi bevakar utvecklingen varje månad, men än så länge har våra finansieringsavgifter inte påverkats, säger Anne Eriksson.

Fakta om a-kassan 

– 7 av 10 svenskar är medlemmar i a-kassan.
– Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.
– Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
– I Sverige finns 25 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
– A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.