När Amanda berättade för cheferna att hon utsatts för sexuella trakasserier på Samhall sade de att hon borde ha sagt nej. Personen på bilden har inget med artikeln att göra.

Under metoo-rörelsen, som startade hösten 2017, vittnade kvinnor i yrkesgrupp efter yrkesgrupp om hur de utsatts för sexuella trakasserier på jobbet. Kvinnor i serviceyrken, som städare, är extra utsatta. En undersökning från Demoskop hösten 2017 visade att hälften av alla kvinnor i serviceyrken utsatts för sexuella övergrepp eller ovälkomna sexuella närmanden på sin arbetsplats.

I Fastighets yrkesgrupper var det få som öppet vittnade om sexuella trakasserier under metoo. Men för Fastighetsfolket har kvinnor på olika företag i både städ- och fastighetsbranschen berättat om hur de blivit utsatta. Och vittnesmålen har fortsatt att komma efter metoo.

Blev sextrakasserad på Samhall

En av alla de kvinnor som utsatts för sexuella trakasserier på jobbet är Amanda. En dag på arbetet på Samhall tryckte en kollega upp henne mot väggen.

– Jag kunde inte komma loss. Det var som att jag frös till is. När jag berättade för cheferna sade de att jag borde ha sagt nej. Det kändes som att de lade skulden på mig för det som hänt, säger Amanda, som vill vara anonym och egentligen heter något annat.

Jag kunde inte komma loss. Det var som att jag frös till is. När jag berättade för cheferna sade de att jag borde ha sagt nej.

Amanda

Hon har vid flera tillfällen utsatts för sexuella trakasserier av manliga kolleger på Samhall. Hon har inte polisanmält trakasserierna, men säger att hon varje gång har gått till chefen. Samhall kommenterar inte enskilda fall, men hr-strateg Liza Radon skriver i ett mejl att företaget har tydliga rutiner för att utreda sexuella trakasserier:

”Ingen kränkande särbehandling får förekomma på Samhall, vi har nolltolerans. I alla chefers ansvar ligger att förebygga och medvetet följa upp att ingen kränkande särbehandling förekommer”.

Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier kan se ut på många olika sätt. Det kan vara kommentarer med sexuella anspelningar, ovälkomna komplimanger eller tafsningar. Det kan också handla om att visa pornografiska bilder, eller att ställa krav på sexuella tjänster.
Källa: Jämställdhetsmyndigheten

Prioriterad fråga i avtalsrörelsen

Ett av LO-förbundens gemensamma krav i årets avtalsrörelse är att stärka skyddet mot sextrakasserier. Och även om avtalsrörelsen flyttats fram till hösten på grund av coronapandemin kvarstår avtalskravet.

LO vill nu stärka skyddet mot sexuella trakasserier genom att föra in arbetsgivarens ansvar i kollektivavtalen, något som är helt nytt i Sverige. LO-förbunden har inspirerats av Kanada där arbetsgivarens ansvar för att stoppa sextrakasserier reglerats i kollektivavtalen sedan 1980-talet.

Kvinnor mest utsatta

65 arbetssjukdomar orsakade av sexuellt ofredande anmäldes 2019 till Arbetsmiljöverket, skriver Dagens Nyheter. Det är en ökning sedan 2018, då 48 arbetssjukdomar orsakade av sexuellt ofredande anmäldes. 10 av 250 anmälningar till Arbetsmiljöverket de senaste fem åren kommer från män.

En undersökning gjord av LO i början av 2018 visade att nära 10 procent av kvinnorna inom LO-förbunden och 2 procent av männen utsatts för sexuella trakasserier det senaste året.

Källa: LO-rapporten ”Kvinnlig fägring och machokultur?” (2018)

Vill föra in skydd i kollektivavtalen

Tommy Andersson, som är chef för LO:s avtalsenhet, säger att fokus i den kommande avtalsrörelsen främst är att reglera sextrakasserier från kunder och brukare. I dag finns nämligen inte någon lagtext om arbetsgivarens ansvar i de fallen.

– Men en del förbund kommer säkert ställa fler krav. Om vi lyckas reglera arbetsgivarens ansvar i kollektivavtalen är det en stor framgång. Det skulle betyda att när arbetsgivaren inte agerar kraftfullt mot sextrakasserier så begår de avtalsbrott, säger Tommy Andersson.

Amanda som blev utsatt för sexuella trakasserier menar att den som inte får rätt hjälp efter att ha blivit utsatt riskerar att tystna.

– Då är det lätt att tappa hoppet. Risken är att du inte orkar berätta för arbetsgivaren nästa gång, säger hon.