På söndag den 8 mars infaller internationella kvinnodagen, en dag för att uppmärksamma ojämställdhet mellan könen och kvinnors situation runt om i världen.

Fastighets och LO-förbunden i Kumla anordnar inför kvinnodagen en föreläsningskväll om mäns våld mot kvinnor och trakasserier i arbetslivet. Hundratals LO-medlemmar i regionen är inbjudna. Fastighets regionala skyddsombud Veronica Boström är en av föreläsarna.

Varför anordnar ni den här föreläsningskvällen?

– Tillsammans med LO-facken i Kumla och Svea kvinnojour i Kumla vill vi belysa mäns våld mot kvinnor som ett strukturellt problem i samhället. Vi kommer också att föreläsa om ILO-konventionen om avskaffandet av våld och trakasserier i arbetslivet, säger hon.

– Såklart kommer vi också passa på att mobilisera inför internationella kvinnodagen. Många säger ”grattis” till kvinnor på den dagen, och det visar ju att många inte förstår vad det handlar om. Vi vill lyfta att 8 mars är en viktig kampdag för kvinnors rättigheter.

Om fler vågar berätta sin historia tror jag att fler vågar anmäla och söka hjälp.

Veronica Boström, regionalt skyddsombud för Fastighets

Du kommer själv att föreläsa om när du var utsatt för våld i din relation. Varför är det viktigt att prata om?

–­ Jag tror att om vi slutar prata om våld mot kvinnor så kommer det aldrig att få ett stopp. En del vågar inte göra sina röster hörda, och känner skam och skuld över det som de utsatts för. Men om fler vågar berätta sin historia tror jag att fler vågar anmäla och söka hjälp. Att lyfta frågan såhär är också att lägga skulden där den hör hemma, hos den som begått brottet.

Fastighets och LO-facken föreläser om våld

Föreläsningskvällen hålls i Folkets Hus i Kumla torsdag den 5:e mars kl 18. Fastighets regionala skyddsombud Veronica Boström kommer att föreläsa om sin erfarenhet av att leva i en våldsam relation.

Kvinnojouren Svea föreläser om sitt arbete för att stötta våldsutsatta. Josefine Krantz från Målarförbundet föreläser om den nya ILO-konventionen om avskaffandet av våld och trakasserier i arbetslivet.

Alla LO-medlemmar i regionen är inbjudna, men föreläsningen är även öppen för allmänheten.

Trakasserier på arbetsplatser och våld i hemmet, är inte det två olika frågor?

– Det beror på hur man ser på det. De är båda uttryck för ett ojämställt samhälle. Vad får en man att trakassera en kvinna på arbetsplatsen, eller ge sig på henne i hemmet? Jag menar att det delvis handlar om maktobalans, och det är skrämmande. Fast vi har haft metoo-rörelsen så fortsätter problemen med sexuella trakasserier på arbetsplatserna. För att få stopp på det här måste vi alla hjälpas åt att lyfta frågan.

Varför tycker du att det här är fackliga frågor?

– Kvinnors rättigheter är fackliga frågor. Det vi som fackliga kan göra är att hjälpa och stötta dem som utsätts för våld i hemmet och att berätta vart de kan vända sig för att få hjälp. När det gäller sexuella trakasserier på arbetsplatserna är det arbetsgivarens ansvar att slå näven i bordet och visa att det är nolltolerans mot sådant på arbetsplatserna.

Vad hoppas du att mötet kan leda till?

– Framförallt hoppas jag att mötet ska leda till att fler våga anmäla, både när de utsätts för våld och sexuella trakasserier. Och att fler ska våga be om hjälp, för det finns hjälp att få.