Den statliga utredningen om las som kom till via januariavtalet mellan regeringen och samarbetspartierna C och L, har rört upp ordentligt med känslor både bland fack, arbetsgivare och politiker. 

Om arbetsmarknadens parter inte kommer överens blir utredningens förslag lag.

Men nu gör Svenskt Näringsliv, PTK och LO ett försök att förhandla fram en egen lösning, som då ska gå före utredarens förslag enligt januariavtalet.

A-kassan förhandlas

Enligt ett pressmeddelande från Almega, en av arbetsgivarorganisationerna som ingår i Svenskt Näringsliv, kommer den lösningen inte bara att innebära att parterna förhandlar om las.

Tre arbetsgrupper har sedan i vintras utrett hur eventuella förändringar skulle kunna se ut inom tre områden: las, en ny a-kassemodell samt omställning vid uppsägning. 

Och det är dessa områden som nu kommer att tas till förhandling, enligt Almega.

– Vi kommer behandla de tre områdena som en helhet. Arbetsgruppernas tre rapporter kommer till och med slås samman till ett enda dokument för att förhindra att vissa delar ska få vingar. Förhoppningen är att vi kan enas om en helhetslösning som tar ett bredare grepp på hur arbetsmarknadens spelregler ska anpassas utifrån dagens förutsättningar, säger Stefan Koskinen, som kommer att sitta med vid förhandlingsbordet för Svenskt Näringslivs räkning, i ett pressmeddelande.

Kräver fortfarande omstart

Fastighets har tidigare, tillsammans med flera andra förbund, lämnat las-förhandlingarna.

Det här ändrar inte förbundets inställning till förhandlingarna, enligt ordförande Magnus Pettersson.

– Vi står fortfarande fast vid den motion vi har skickat in till kongressen. Innan motionen är behandlad på kongressen så har jag inga kommentarer om las-förhandlingarna, säger ordföranden till Fastighetsfolket.

Seko, Byggnads, Målarna, Kommunal och Fastighets kräver i motioner att LO ska fatta beslut om ett omtag i förhandlingarna vid ett extra representantskap som hålls i augusti, alternativt avbryta förhandlingarna. 

Förhandlingarna kommer att inledas så snart det är möjligt, vilket i praktiken innebär den andra veckan i augusti. Och senast den sista september ska förhandlingarna vara avslutade och parterna vara överens om en lösning.

En tidigare version av den här artikeln är först publicerad i Arbetet, som tillsammans med Fastighetsfolket och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.