1.

Städföretag sprakade anställda som gått med i facket

Ett par i 50-årsåldern från Polen som kommit till Sverige för att arbeta för ett städföretag beskriver i en intervju med Expressen att de behövt jobba trots att de är sjuka och att de var tvungna att bo i ett rum som företaget hyr ut och att hyran på 4900 kronor dras av lönen.

När paret vände sig till en fackförening – en annan än Fastighets – för att få hjälp att förhandla om sina arbetsvillkor fick de sparken och några dagar på sig att flytta ut från lägenheten. Facket har stämt arbetsgivaren hos tingsrätten bland annat för ogiltigt avsked. 

Fastighets har för ett drygt år sedan varit kontakt med företaget för att försöka få vd:n att teckna kollektivavtal. Men företagets vd var då inte intresserad och uppträdde aggressivt och hotfullt mot fackets utsända. Nu vill företaget teckna kollektivavtal med Fastighets, men förbundet är tveksamt.

2.

Många arbetsolyckor på Samhall

Under förra året inträffade 446 arbetsolyckor med frånvaro på Samhall. Det är dubbelt så höga olyckstal jämfört med resten av arbetsmarknaden, rapporterar Arbetet.

För att få fram ett jämförbart mått har antalet arbetsskador som lett till minst en dags sjukfrånvaro per 1000 anställda beräknats. Enligt Samhalls årsredovisning för 2019 låg den siffran på 17, samma år var siffran för hela arbetsmarknaden 7. Det är alltså 2,4 gånger vanligare att råka ut för en arbetsolycka på Samhall.

Kommunal och Fastighets vittnar om att stress och dålig arbetsledning leder till arbetsmiljöproblem på Samhall.

3.

Förslag om ny a-kassa

Arbetslöshetsförsäkringen ska grunda sig på inkomst istället för arbetad tid. Det föreslår regeringens utredare Maria Hemström Hemmingsson. Ersättningen ska också trappas ned ju längre en person är arbetslös, enligt förslaget.

Utredningens föreslår att man ska kvalificera sig till a-kassa om man under 12 månader haft en inkomst på 120 000 kronor och under minst fyra sammanhängande månader tjänat 10 000 kronor. Det motsvarar ungefär en halvtidstjänst, enligt utredaren. Enligt Maria Hemström Hemmingsson ska de nya reglerna för a-kassan underlätta för dem med otrygga anställningar.

– Framför allt gör de här förslagen att det blir lättare för människor med otrygga anställningar att förstå vilka rättigheter de har och få ersättning om de haft oregelbundna inkomster, säger Maria Hemström Hemmingsson till Sveriges Radio.