Södertälje kommuns bostadsbolag Telge Bostäder och Telge Hovsjö gick under våren ut med ett varsel om arbetsbrist för 25 anställda, något som Fastighetsfolket tidigare rapporterat om. 

Nu har förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare brutit samman.

Kommer inte överens

–Vi har strandat. Det är anmärkningsvärt att bolaget vill säga upp trotjänare som jobbat så pass länge att de har kompetens att utföra vilka arbetsuppgifter som helst för fastighetsskötare, säger ombudsman Nicklas Nilsson, Fastighets region Ost.

Nicklas Nilsson, Fastighets region Ost.

Enligt honom kräver arbetsgivaren att gruppen fastighetsskötare och reparatörer betraktas som olika turordningskretsar. Med den utgångspunkten anser bolaget att en hel arbetsgrupp som sköter vitvaror i hyresbeståndet ska sägas upp. 

Det är jättekonstigt

–Det är jättekonstigt hur företaget behandlar detta. I vitvarugruppen har de som jobbat kortast varit på företaget i 20 år och någon började jobba 1975. De har haft olika arbetsuppgifter inom företaget under tiden och vi hävdar att de självklart besitter kompetens att även utföra andra jobb, säger Nicklas Nilsson.

Oense om turordningen

När ett företag ska genomföra en driftsinskränkning och säga upp personal på grund av arbetsbrist ska en turordningslista förhandlas fram mellan parterna.

Enligt lagen om anställningsskydd, las, ska den som är sist anställd sägas upp först. Om en arbetsgivare vill göra avsteg från turordningen för att säga upp en anställd med längre anställningstid måste den först motivera varför den personen inte har tillräckliga kvalifikationer för de tjänster som finns kvar. 

Ska lägga ut på entreprenad

I det här fallet är en av knäckfrågorna att det allmännyttiga företaget vill outsourca verksamheten i den så kallade vitvarugruppen, som installerar och reparerar vitvaror hos hyresgästerna.

Enligt facket betraktar bolaget gruppen som en avskild enhet från övriga fastighetsskötare och reparatörer. Företaget hävdar att man har stöd i sitt agerande genom gällande kollektivavtalets olika skrivningar, säger Nicklas Nilsson.

”Tjänsteår spelar ingen roll”

–Vi har inte kommit någonstans i förhandlingarna. Min bild är att vi tolkar lagarna helt olika. I det här fallet spelar tjänsteår ingen roll enligt arbetsgivaren, en av arbetskamraterna som de vill säga upp har varit här i 44 år. Så det är bra att det tas vidare, säger Fastighets klubbordförande Robert Lyck.

Nu flyttas förhandlingarna upp till högsta nivå i en central förhandling mellan arbetsgivarorganisationen Sobona och Fastighets ombudsman på central nivå.

Sobona är före detta Pacta

Sobona är en arbetsgivarorganisation för kommunala företag. Sobona är avtalsbärande part för kollektivavtal som tidigare tecknats av Pacta och KFS.

När den förhandlingen ska ske är ännu inte klart.

Nu är alla 38 jättenervösa över vilka som ska drabbas

–Man känner sig upprörd över att de drabbade inte får besked och får gå och oroa sig över detta under semestern. Vi hoppas från fackligt håll på att komma överens, och att vi ska ha ett långsiktigt samarbete där vi kan känna att det här är en trygg arbetsplats. Nu är alla 38 jättenervösa över vilka som ska drabbas, säger Robert Lyck.

Vd vill inte uttala sig

Telge Bostäders och och Telge Hovsjös vd Pontus Werlinder vill inte uttala sig i frågan i dagsläget.

–Det är svårt att uttala sig innan det finns ett protokoll så att vi har en gemensam syn på vad som framkommit under förhandlingen, säger han.

Pontus Werlinder, vd för Telge Bostäder och Telge Hovsjö.

Pontus Werlinder vill inte kommentera varför bolaget kategoriserar arbetsgrupperna inom Fastighets kollektivavtalsområde som olika turordningskretsar. 

Lagen om anställningsskydd säger att en anställd med lång anställningstid ska erbjudas ny tjänst om den anställda har tillräckliga kvalifikationer – hur ser du på den lagstiftningen?

–Vi följer de regler som finns på arbetsmarknaden och har inte för avsikt att göra något annat, säger Pontus Werlinder.

Vad innebär turordningsreglerna i las?

Om en arbetsgivare planerar uppsägningar ska de anställda sägas upp enligt principen ”sist in – först ut”. Om det ska göras avsteg från turordningen måste det förhandlas med facket.