Södertälje kommuns bostadsbolag Telge Bostäder och Telge Hovsjö har under coronapandemin varslat 25 anställda, något som Fastighetsfolket tidigare rapporterat om. Det är det första allmännyttiga bostadsbolagen som Fastighets känner till som väljer att lägga ett stort varsel under coronakrisen.

Enligt företagets vd Pontus Werlinder beror varslet både på minskade hyresintäkter under coronakrisen och försenade nyproduktioner.

– Vi har haft en sämre lönsamhet under en längre tid. Vi har bemannat upp för nyproduktion av 150 lägenheter per år, men vi har haft utmaningar att få de byggrätterna från kommunen, sa Pontus Werlinder till Fastighetsfolket i början på juni. 

”Chock att varslet är så stort”

Robert Lyck är elektriker på Telge Bostäder och förtroendevald för Fastighets. Han säger att varslet kom som en chock.

Robert Lyck, förtroendevald för Fastighets på Telge Bostäder

– Vi trodde att kommunala bostadsbolag är trygga arbetsgivare och inte varslar på det här sättet. Att varslet är så stort är chockartat. Flera av mina kollegor som nu varslas har arbetat på företaget i både 20 och 40 år, säger han.

Facklig kritik mot varslet

Fastighets har riktat kritik mot att Telge Bostäder väljer att lägga ett så pass stort varsel. Mohamad Elmarghichi är ombudsman på Fastighets och har förhandlat om arbetsbristen. Han menar att allmännyttan har ett ansvar att planera långsiktigt för att inte behöva säga upp personal i kristider.

Mohamad Elmarghichi
Mohamad Elmarghichi

Enligt facket har antalet uppsägningar kunnat dämpas genom bland annat omplaceringar och att vakanta tjänster inte tillsätts. Efter förhandlingar är i dagsläget nu 16 anställda övertaliga, varav 12 är på arbetarsidan och rör yrkesgrupper som fastighetsskötare, reparatörer och målare. 

– Men vårt mål är att få ner antalet som i slutänden sägs upp ännu mer. Vi kommer att försöka rädda så många jobb som möjligt, säger Mohamad Elmarghichi.

Arbetsuppgifter kan outsourcas

En grupp som drabbas hårt av neddragningen är tvättreparatörer. Enligt facket vill bolaget inte ha kvar den yrkesgruppen utan funderar på att istället ta in entreprenadföretag. Detta ska enligt bolaget leda till minskade kostnader då lokaler för lager av vitvaror inte behövs, och tjänster bara kommer att köpas in vid behov.

Att varslet är så stort är chockartat. Flera av mina kollegor som nu varslas har arbetat på företaget i både 20 och 40 år

Robert Lyck, förtroendevald för Fastighets på Telge Bostäder

Men Robert Lyck är kritisk till att allmännyttan väljer att outsourca tjänster.

– Det kanske blir billigare på kort sikt, men vad händer med kvaliteten? Det här handlar om anställda med lång erfarenhet som har varit trogna Telge Bostäder, säger han.

– Det drabbar också bolagets varumärke, det är ju vi som är ute i områdena som blir bolagets ansikte utåt. Det är vi som har kontakt med hyresgästerna i vardagen, så hyresgästerna drabbas också av ett det här beslutet.

Kan följa med om nytt bolag tar över

Om Telge Bostäder väljer att istället ta in ett entreprenadföretag som ansvarar för tvättreparationer, kommer Fastighets att ställa krav på att de anställda får gå över till det nya företaget.

Verksamhetsövergång – det gäller

När en ny arbetsgivare tar över ansvaret för verksamheten kallas det verksamhetsövergång. Som anställd har du då som regel rätt att följa med när en verksamhet byter arbetsgivare.

Grundregeln är att du behåller lönen och dina tidigare anställningsvillkor hos din nya arbetsgivare.

Din anställningstid från förra arbetsgivaren räknas ihop med tiden hos den nya. Det är viktigt bland annat när man räknar uppsägningstid.

Du kan tacka nej, men riskerar då att bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Det kan också påverka din rätt till ersättning från a-kassan.

Källa: Unionen

– Om ett annat företag tar över våra medlemmars arbetsuppgifter kommer vi att kräva att de anställda får följa med dit. Det här är anställda med stor yrkesstolthet som kan företaget utan och innan, säger Mohamad Elmarghichi.

Telge Bostäders och och Telge Hovsjös vd Pontus Werlinder uppger för Fastighetsfolket att bolaget inte vill kommentera varslet mer innan förhandlingarna med facket är avslutade.