Beskedet om att 25 anställda varslas från Södertälje kommuns bostadsbolag Telge Bostäder och Telge Hovsjö har väckt oro bland de anställda. Runt hälften av de berörda tjänsterna är på arbetarsidan och kan röra yrkesgrupper som fastighetsskötare, reparatörer och målare.

Det berättar Fastighets ombudsman Mohamad Elmarghichi som kommer att förhandla med bolaget.

– Självklart är det många som är oroliga. Men vi kommer att sätta krav på bolaget att ta sitt ansvar och minimera antalet uppsägningar. Våra medlemmar vittnar om att arbetsbördan är hög, så på arbetarsidan finns det inte anledning att varsla i den här utsträckningen, säger han.

Mohamad Elmarghichi
Mohamad Elmarghichi

Oro för fler varsel i allmännyttan

Telge Bostäder och Telge Hovsjö är de första kommunala bostadsbolagen som Fastighets känner till som väljer att lägga ett större varsel under coronakrisen. Mohamad Elmarghichi menar att det är uppseendeväckande att ett kommunalt bostadsbolag väljer att varsla så pass många anställda.

De kommunala bostadsbolagen har ett ansvar att planera långsiktigt, och i sämre tider får de använda sitt kapital istället för att säga upp sin värdefulla personal.

Mohamad Elmarghichi, Fastighets

– Allmännyttan har varit en trygg arbetsgivare och det är väldigt problematiskt när stora varsel läggs där. De kommunala bostadsbolagen har ett ansvar att planera långsiktigt, och i sämre tider får de använda sitt kapital istället för att säga upp sin värdefulla personal. Jag blir rädd att fler kommunala bostadsbolag kan följa efter, säger Mohamad Elmarghichi.

Krisen försämrar bolagets ekonomi

Men enligt bostadsbolagens vd Pontus Werlinder beror varslet främst på att bolaget inte kunnat genomföra antalet nyproduktioner som planerat, på grund av försenade byggrätter från Södertälje kommun.

– Vi har haft en sämre lönsamhet under en längre tid. Vi har bemannat upp för nyproduktion av 150 lägenheter per år, men vi har haft utmaningar att få de byggrätterna från kommunen, säger han.

Pontus Werlinder, vd för Telge Bostäder och Telge Hovsjö.

Telge Bostäder har redan tidigare varit inne i en omorganisation där målet har varit att krympa antalet tjänster med fem tjänster om året fram till och med 2025. Men coronakrisen snabbar nu på processen, enligt Pontus Werlinder.

– Våra lokalhyresgäster har drabbats av tragedier i sina verksamheter under krisen och flera har inte kunnat betala hyran. Som kommunalt bolag så är våra intäkter våra hyror, och de ska generera den lönsamhet som vi har som mål att leverera till vår ägare, säger han.

Hur tänker du kring att arbetsbelastningen på arbetarsidan redan är hög, enligt facket?

Vi har inte pekat ut exakt vilka yrkesgrupper som varslet berör. Men vi är noga med att vi måste fördela neddragningen i hela bolaget, även administrativa tjänster berörs. Vi måste se över hur vi ska kunna bli färre men ändå kunna utföra ett bra arbete. Naturligtvis ska vi samverka med facket och hitta bra lösningar för individen så långt som det är möjligt, säger Pontus Werlinder.

”Allmännyttan borde få del av stöd”

Mohamad Elmarghichi menar att en bättre lösning hade varit om bostadsbolaget hade kunnat korttidspermittera en del av personalen under coronakrisen. I dag har bolag som ägs av kommuner eller regioner inte rätt att få ta del av det statliga stödet vid korttidspermitteringar.

– Resultatet av att stödet inte gäller kommunala bolag kan bli att de säger upp personal nu under coronakrisen. Det kan drabba många anställda. Regeringen borde se över korttidspermitteringarna, så att de omfattar även de kommunala bolagen, säger han.

Vad är korttidspermittering?

Korttidspermittering innebär att arbetsgivare i stället för att varsla om uppsägning på grund av arbetsbrist kan sänka arbetstiden och lönen för de anställda. Staten är med och delar kostnaderna med arbetsgivare och anställda. Här kan du läsa mer om korttidspermitteringar.