Facken och arbetsgivarna har nu en dryg månad på sig. Senast 30 september ska de presentera ett förslag på hur las, lagen om anställningsskydd, kan förändras och hur arbetsgivarnas ansvar för att utbilda sina anställda kan stärkas.

Politikerna redo att ändra lagen

Om de inte kommer överens kan det i stället bli lagstiftning enligt den statliga utredningen som kom i början av sommaren. Det skulle bland annat innebära att reglerna som skyddar äldre arbetstagarna från att mista jobbet blir svagare.

Ysabel Nilsson Saveedra, städare på ISS och fackligt aktiv i många år, konstaterar att många av förslagen berör villkoren för städare.

Det blir kaos för oss. De första som skulle drabbas är anställda i rehabiliteringsprocesser och äldre

Svårt att få rätt rehabilitering

Om turordningsreglerna ändras, så att arbetsgivare i större utsträckning får välja vilka som sägs upp vid neddragningar, kommer de som har svårast att få nya jobb att drabbas, befarar hon.

–Det blir kaos för oss. De första som skulle drabbas är anställda i rehabiliteringsprocesser och äldre. En lokalvårdare som jobbat länge och engagerat sig i sitt arbete och aldrig varit sjuk klarar max 15 år, sedan får man skador, säger hon och vittnar om att det redan idag är svårt att hävda arbetstagarnas rättigheter.

–Just nu sitter jag i förhandling om medlemmar som behöver rehabilitering. Arbetsgivarna tar inte till sig hur länge de har arbetat, om de fått rätt utrustning och om de fullföljt rehabiliteringsprocessen. De säger bara nej, det funkar inte, vi kan inte behålla dem, de är inte produktiva just nu. Skulle arbetsgivaren ha fria händer att bli av med såna anställda skulle de drabbas först. Unga och friska som håller tyst är vad arbetsgivarna vill ha.

Även anställningsformer finns på bordet när parterna diskuterar förändringar.

Visstidsanställningar utnyttjas

Här lutar det åt att det ska bli svårare att ha folk på korta osäkra anställningar. Den som har en så kallad visstidsanställning ska enligt utredningens förslag ha större möjligheter att få fast jobb.

Det tycker Ysabel Nilsson Saveedra är den mest angelägna frågan för städare.

–Arbetsgivare utnyttjar allmänna visstidsanställningar väldigt mycket. Det finns anställda som gått flera år som vikarier och visstidsanställda. Man varvar allmän visstid och vikariat vilket leder till att städare får vänta fyra-fem år på att få en tillsvidaretjänst, säger Ysabel Nilsson Saveedra.

Problemen med det ökade antalet visstidsanställningar har påtalats i åratal. För den anställde innebär det en ständig otrygghet och bland annat svårigheter att få lån och skaffa bostad.

Det är ett jättestort problem är att anställda jobbar deltid på tre-fyra företag för att få ihop sina åtta timmar

Många jobbar deltid

Även ofrivilliga deltider påverkar anställdas sociala liv kraftigt, påtalar Ysabel Nilsson Saveedra.

–Det är ett jättestort problem är att anställda jobbar deltid på tre-fyra företag för att få ihop sina åtta timmar. Det, liksom delade turer, skapar dålig arbetsmiljö och även problem i privatlivet. De har inget socialt liv, måste jobba hela tiden för att få ihop en lön att leva på. 

Inför de nu återupptagna förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv och de fackliga parterna LO och PTK har man aviserat att mer än anställningsskyddet ska upp på bordet.

Tre arbetsgrupper har under vår och sommar utrett även en ny modell för a-kassan och omställning vid uppsägning.  Målet är att enas om en helhetslösning för spelreglerna på arbetsmarknaden.