I mars skrevs det stora rubriker att ”I sista stund blev Folkets hus Hammarkullen räddat. De fick en miljon”.

tyvärr visade det sig att vår styrelse inte rev varslet av oss

Vi som arbetar på Folkets hus Hammarkullen tog emot det med glädje men med skepsis. Och tyvärr visade det sig att vår styrelse inte rev varslet om uppsägning av oss. Miljonen ska användas till annat än att vi ska kunna behålla jobbet. 

Vi anställda uppmanades att lämna ett eget förslag till krisplan när budgeten skulle skäras ned. Vi gjorde det, men de lyssnade inte på förslagen. Vi anser att det gjorts en hel del misstag i den ekonomiska skötseln av föreningen. Ett exempel är att caféet gick med förlust i månader, fast att vi pekade på detta så hände ingenting.

När vi påtalat problem har vi blivit kallade illojala

När vi påtalat problem har vi blivit kallade illojala. Det är trakasserier, vi har varit mycket lojala med huset, vi har jobbat enormt för att bygga ett tryggare hus och ett bättre samhälle.  

Vi krympte kostnaderna så mycket som vi kunde, men det räckte inte.

Coronapandemin spelade också till vår nackdel

En orsak till problemet bakom besparingarna på Folkets hus är också den dåliga statliga och kommunala kulturpolitiken i Sverige. Det har framför allt drabbat utsatta områden i Göteborg.

Coronapandemin spelade också till vår nackdel.

Nu är vi tre vaktmästare som blivit av med jobbet. Vi vet att vårt jobb är viktigt, kunderna är beroende av oss. Vårt arbetsschema har rullat mellan 7:30 och 22, måndag till fredag.

Jag tycker att den miljon som kom i extra stöd skulle kunna användas till våra löner under 2020.

Styrelsen säger att ”de tvättar sina händer”, att de ingenting kan göra. Det känns orättvist.