Frågan om likvärdiga personalförmåner för alla de drygt 55 000 anställda i Göteborgs förvaltningar och kommunala bolag har blivit en långkörare. Det första beslutet togs 2016. Men den känsliga frågan lever vidare. I dag tas den upp i kommunstyrelsen igen, men det kommer inte att tas något beslut i frågan den här gången heller. Frågan ska utredas vidare och alla remissinstanser ska säga sitt.

Oppositionen står fast

I ett yttrande till kommunstyrelsen skriver oppositionen Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att kollektivt framförhandlade personalförmåner inte ensidigt kan tas bort. 

”Det skulle kunna leda till ett urholkat förtroende för staden som arbetsgivare, skapa onödig konflikt mellan den kommunala arbetsmarknadens parter och leda till kostsamma rättsprocesser.”

”Låt praxis förbli praxis” skriver S, V och MP vidare.

Förmåner kan försvinna

Bakgrunden är att det är stora skillnader i löneförmånerna för de anställda i bolag och förvaltningar i Göteborgs stad. Göteborgs-Posten rapporterade nyligen att en medarbetare på Göteborgs hamn har förmåner värda 32 000 kronor mer än de som jobbar i en stadsdel. Det är främst de kvinnodominerade sektorerna som ligger långt efter.

Det har lett till politiska beslut om att alla anställda ska ha samma grundutbud av förmåner. Enligt det förslag som ligger ute på remiss ska de extra förmånerna, som i stadskontorets utredning kallas ensidiga förmåner som inte regleras av centrala eller lokala kollektivavtal, tas bort.

Upprört inom facken

Detta har väckt upprördhet bland fackförbunden som menar att det går emot den svenska modellen.

– Det som är grundprincipen för oss fackliga är att det inte finns några ensidiga förmåner. Det har aldrig funnits och kommer aldrig att finnas. Inga företag kommer och bjuder de anställda på friskvård, utan i princip är det alltid arbetstagare eller organisationer som tar upp frågan till förhandling, säger Simon Kappelmark, ordförande Fastighetsklubben Bostadsbolaget.

Lägg ner hela ärendet

Simon Kappelmark, ordförande Fastighetsklubben Bostadsbolaget.

Principen från de fackligas sida är att alla förmåner är fackligt förhandlade, genom samverkansavtal, och att de därför är kollektivavtalsbundna.

– Är det fackligt förhandlade förmåner får de inte ta bort dem. Så här funkar inte den svenska modellen och så här får det inte gå till. Vad jag personligen vill är att man helt enkelt lägger ner hela ärendet, säger Simon Kappelmark.