Jag tänker på städaren som tvingades operera handlederna eftersom hon fått förslitningsskador. ”Det är ganska bra nu”, sa hon tappert när hon började jobba igen efter en lång sjukskrivning. Hon var tvungen att kämpa på, behövde ju lönen.

det skulle bli kaos för städare om las-utredningens förslag går igenom

Städare som hon kan drabbas hårt om anställningstryggheten luckras upp. Fastighets Ysabel Nilsson Saaveedra säger i en intervju med Fastighetsfolket att det skulle bli kaos för städare om las-utredningens förslag går igenom. Äldre och städare i rehab-processer skulle hänga ännu lösare om det blev lättare för arbetsgivarna att välja vem som får gå vid en arbetsbrist.

”Unga och friska som håller tyst är vad arbetsgivarna vill ha”, säger Ysabel.

Jag tänker på städaren som har en tillfällig anställning som krympt under corona. Firman hon jobbar på har kunder som behöver mindre städning nu. Hon tar de timmar hon får, det är tidiga morgnar och senare på kvällen. Där emellan har hon obetalda pauser.

Städare som hon är i händerna på arbetsgivare som kan utnyttja visstidsanställningar i olika kombinationer. Ofta på deltid – ett annat problem med brister i anställningstryggheten för städare.

den politiken förflyttar bara elände från en grupp till en annan

Det finns ingen naturlag om att de tillsvidareanställdas trygghet måste försvagas för att visstidarnas trygghet ska kunna öka. Den politiken är grund för las-utredningen, men den förflyttar bara elände från en grupp till en annan.

För borgerliga politiker måste notan till varje pris hamna hos arbetstagarna.

I våras var det varma applåder för vårdens hjältar och fler än vanligt la märke till andra stöttepelare i samhället som städare och busschaufförer som gjorde och gör ett fantastiskt jobb under coronakrisen.

Men när det kommer till kritan anser politikerna att det måste vara billigt att anställa och att arbetares löneläge ska hållas nere.

Det måste också vara billigt att säga upp, för då skapas det en massa nya jobb.

Man kan klia sig i huvudet över logiken, men för borgerliga politiker är det snudd på religion.

Hur det slår för arbetare verkar man strunta i.

Därför är det dags att höja rösterna mot en uppluckrad anställningstrygghet. Vi behöver hållbara regler som inte cementerar ett A- och ett B-lag på arbetsmarknaden.