Det var i juni som Södertälje kommuns bostadsbolag Telge Bostäder och Telge Hovsjö gick ut med ett varsel om arbetsbrist för 25 anställda.

Orsaken uppgavs vara minskade hyresintäkter under coronapandemin och försenad nyproduktion. 

Ville bryta mot sist in först ut

Företaget hävdade att gruppen fastighetsskötare och reparatörer kunde betraktas som olika turordningskretsar. Med den utgångspunkten ansåg bolaget att en hel arbetsgrupp som sköter vitvaror i hyresbeståndet skulle sägas upp. 

Det här var något som upprörde Fastighets eftersom de anställda i vitvarugruppen arbetat över 20 år i företaget.

Enligt lagen om anställningsskydd, las, ska anställda vid en arbetsbrist sägas upp enligt turordning med principen ”sist in först ut”.

Vad innebär turordningsreglerna i las?

Om en arbetsgivare planerar uppsägningar ska de anställda sägas upp enligt principen ”sist in – först ut”. Om det ska göras avsteg från turordningen måste det förhandlas med facket.

Oenigheten kring turordningen var en orsak till att förhandlingarna strandade i juli och fördes upp till central nivå mellan fastighets och arbetsgivarorganisationen Sobona.

Beslut om ett varv till

Fastighets och arbetsgivarsidan genomförde nyligen den central förhandlingsrundan, men där beslutades att diskussionerna ska ned till turordningsförhandling på lokal nivå igen.

Bild på Joakim Oasarsson när han sitter framför ett fönster.
Joakim Oscarsson, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets

–Vi ser att det kan finnas en öppning för att förhandla igen om turordningskretsarna. Vi tar ett omtag i förhandlingarna och hoppas att motparten bjuder till så vi kan hitta lösningar. Jag tror på en rättvisa i turordningen, säger avtalsombudsman Joakim Oscarsson.