ST24 service AB ska betala omkring 293 000 kronor vardera till de tre städarna i skadestånd för brott mot anställningslagen, medbestämmandelagen och semesterlagen samt ersättning för lön och semester. Städarnas fackförbund SAC Syndikalisterna får 165 000 i skadestånd och rättegångskostnader. Avskedningarna ogiltigförklaras.

Dök aldrig upp

Det är en tredskodom, alltså en dom som en domstol avkunnar när den ena parten inte infunnit sig. ST24 har varken dykt upp i Arbetsdomstolen eller kommit med något svar över huvud taget. Deras arbetsgivarorganisation Almega tjänsteföretagen förde ingen talan i målet.

De tre polska städarna städade på olika gym i kedjan STC som har ett hundratal gym. Städarna har vittnat om arbetsvillkor som fick Fastighets ordförande Magnus Pettersson att säga att personalen var ”livegen”.

Hyran drogs från lönen

Anställda som ville sluta utan godkännande från företaget kunde få böter på 10 000 kronor. För att få jobba på företaget var de anställda tvungna att bo i ST24:s bostäder. Hyran drogs från lönen.

De jobbade för 85 kronor i timmen, utan övertid eller OB trots att jobbet utfördes nattetid. De fick ingen semesterersättning. Scheman visar att de polska städarna vissa månader kunde arbeta 220 timmar i månaden, nästan bara nätter. De var skyldiga att arbeta även vid sjukdom.

Fick avtal

När städarna kontaktade Syndikalisterna och började protestera mot villkoren fick de sparken. De anställda uppmanades sedan att packa sina saker och lämna företagets lägenheter.

Inget kollektivavtal fanns förrän i juli då ST24 godkändes av Almega och blev bundet av kollektivavtalet Serviceentreprenad.