Konflikten handlar om ett städkontrakt på en matbutik. Enligt firmans ägare valde matbutiken att anlita Samhall eftersom de kunde erbjuda både fler mantimmar och fler städdagar, men till en kostnad på mindre än hälften av vad hans företag kunde erbjuda.

”Inte en chans”

”Det finns inte en chans att vi kan konkurrera med deras prissättning” skriver han till Konkurrensverket och menar att det rör sig om osund konkurrens.

– Problemet är att staten går in och konkurrerar med privata företag. De har utökat sina tjänster till flera olika marknader och med den konkurrensen som detta innebär måste det privata näringslivet dra ner på timmar och säga upp folk. Då blir ju de personerna arbetslösa istället, säger städfirmans ägare till Fastighetsfolket.

Anmälda förut

Kritiken mot att Samhall konkurrerar med privata företag om städjobb och upphandlingar har funnits i flera år, egentligen ända sedan Samhall började ställa om från industriproduktion till tjänsteproduktion. 2019 hävdade Almega att Samhall slår ut städföretag i glesbygd. Almega har också anmält Samhall till EU-kommissionen.

Både EU-kommissionen och Konkurrensverket har emellertid slagit fast i utredningar att det inte finns någon tydlig indikation på att Samhall riskerar att snedvrida eller hämma konkurrens. Även om Konkurrensverket sa att Samhalls priser låg i genomsnitt något lägre än konkurrenternas under den undersökta perioden.

”Känner oss trygga”

– Tidigare när det har påståtts att vi har för låg prissättning så har vi blivit enormt granskade av Konkurrensverket och EU-kommissionen. Vi känner oss trygga i att de har sagt båda två att vår prissättning inte skiljer sig från marknaden i stort. Vi följer de prissättningar som finns på marknaden och vill inte konkurrera på osunda villkor, säger Samhalls presschef Felix Östman till Fastighetsfolket.

Rättelse: I en tidigare version av texten var affären mellan matbutiken och Samhall beskriven på ett felaktigt sätt. Korrekt är att matbutiken kontaktade Samhall och valde att anlita Samhall för städning. Texten har uppdaterats.