– Det här är en bransch som har det tufft nu under coronan. Jag tycker att avtalet är fantastiskt bra och hoppas att medlemmarna också upplever det så, säger Joakim Oscarsson, förhandlingsombudsman på Fastighets och vald att tillträda som avtalssekreterare under våren.

Lönerna följer märket

Han har mött arbetsgivarna tillsammans med Hotell- och restaurangfackets förhandlare. Avtalet gäller för båda förbundens områden och motparten heter KFO.

Lönerna följer uppgörelsen i industrin och LO-fackens låglönesatsning. Sammanlagt 5,4 procent under avtalsperioden som sträcker sig till den sista mars 2023. Höjningen sker i två steg och inga retroaktiva pengar ingår.

Löneökningarna i korthet

1 november 2020 höjs lönerna med 768 kronor.

1 april 2022 höjs lönerna med 620 kronor.

Alla är garanterade 40 procent av de summorna. 60 procent kan fördelas individuellt ur en pott på företagen.

Fyra olika minimilöner finns i avtalet. Höjningarna beräknas utifrån ovanstående summor, och krontalet blir på så vis högre för de lägst avlönade.

Övriga ersättningar höjs med 3 procent från 1 november 2020 och med 2,4 procent 1 april 2022.

Arbetsgivarna ska betala in tjänstepension tidigare, 2021 från 24 år.

Det här är en bransch som har det tufft nu under coronan

Joakim Oscarsson, Fastighets förhandlare

– Vi har inte kunnat göra några förändringar i de allmänna villkoren i en bransch där många anställda fortfarande är permitterade.

Neddragningar i coronans spår

Folkets hus och parker har drabbats hårt av coronarestriktionerna. Biografer, restauranger, konsertlokaler och samlingssalar kan bara ta emot ett begränsat antal personer. Avbokade konferenser och inställda föreställningar ligger bakom korttidspermitteringarna.

– Vi gjorde en ändring som betyder att arbetsgivare inte ska kunna missbruka möjligheten att anställa personer på korttidskontrakt. Fast det är ovanligt i Folkets husrörelsen, säger Joakim Oscarsson.

Arbetsgivarföreningen KFO kommer att gå samman med arbetsgivarförbundet Idea vid årsskiftet. Den nya organisationen får namnet Fremia. Ingångna avtal fortsätter att gälla, men med den nya motparten Fremia.

Folkets hus

Folkets hus och parker tillhör folkrörelserna och består av ungefär 500 föreningar runt om i landet.

På de flesta ställen har städare och fastighetsskötare permitterats under coronakrisen.

Korttidspermittering är till för företag i tillfällig ekonomisk kris. Anställda går ner i tid och förlorar en del av sin lön. Staten ger ekonomiskt stöd. Den som jobbar 60 procent får en lönesänkning på 6 procent.