Bemanningsavtalet mellan LO och Almega Kompetensföretagen löpte ut i går klockan 21.29. En minut senare kom LO med varsel om konflikt.

– Det ska inte vara billigare att ta in bemanningsanställda än att ha ordinarie personal. De bemanningsanställda ska inte heller ha sämre villkor. Detta vill inte Kompetensföretagen gå med på, säger Kent Ackholt, samordningsansvarig på LO för det gemensamma bemanningsavtalet, i ett pressmeddelande.

”Vi tvingas”

– Trots långa förhandlingar har vi inte lyckats att nå fram till en uppgörelse med motparten varför vi tvingas att vidta dessa åtgärder som alla LO-förbunden står bakom. Vi står givetvis till förfogande om motparten vill fortsätta förhandlingarna, säger Kent Ackholt.

Liten ordlista

Strejk. Fackets skarpaste vapen. Arbetet läggs ner helt i ett fackförbund, i en hel bransch, på utvalda företag eller bara för vissa nyckelpersoner. 

Blockad. Facket kan också varsla om att inget arbete får utföras på övertid eller mertid. Nyanställningar och inhyrning av personal kan också blockeras av facket.

Lockout. Arbetsgivarnas svar i en konflikt. Avstängning av anställda från arbetsplatsen utan att de får lön. Dock får de som är med i facket och drabbas av lockout ersättning på samma villkor som de som är uttagna i strejk.

Inga nya förhandlingstider är utsatta. Varslet är i två steg. Det första den 18 december klockan 06.00 och består av olika former av blockader. Den andra delen träder i kraft 7 januari och innebär strejk för cirka 1000 bemanningsanställda i olika delar av Sverige, bland annat Göteborgs hamn, Icas lager i Helsingborg och på Sandvik i Sandviken.

”LO vill ha mer”

Almega Kompetensföretagen säger att de erbjudit lösningar inom de ramar som arbetsmarknadens parter bestämt i och med Industriöverenskommelsen.

– Jag beklagar att LO-förbunden har valt att säga upp avtalet och lägga ett varsel om konflikt, istället för att fortsätta förhandla. LO vill tyvärr inte följa den tecknade pensionsöverenskommelsen om avräkning på kostnaden för införande av avtalspension som har ingåtts mellan Svenskt Näringsliv och LO. De vill ha mer än alla andra på den svenska arbetsmarknaden. Vi har en överenskommelse på arbetsmarknaden om lönenivå, det så kallade märket, men detta är tydligen inte tillräckligt för LO, säger Patrik Eidfelt, förbundsdirektör på Almega Kompetensföretagen, i ett pressmeddelande.

Märket

Sedan 1998 har exportindustrin angett takten för löneförhöjningarna i alla branscher genom att sätta ett så kallat märke. 
Det är den löneökning som används som riktlinje för hela arbetsmarknaden. Industrins fack och arbetsgivare förhandlar först i varje avtalsrörelse för de 18 procent som arbetar inom industrin. 
Det de kommer överens om blir normen för löneökningarna för alla löntagare.