Den första höjningen är på 579 kronor från den 1 november 2020. Därefter 591 kronor 1 april nästa år och slutligen 422 kronor 1 april 2023. Totalt 1592 kronor.

Avtalet är därmed i mål efter förhandlingar som pågått sedan februari. 

När Pacta och KFS gick ihop och bildade arbetsgivarorganisationen Sobona för kommunala företag och kommunalförbund bildades branschavtal för respektive bransch inom Sobona. Exempelvis ett avtal för vatten och miljö, ett avtal för flygplatser och så fastighetsavtalet som berör Fastighets medlemmar.

”Riktigt bra”

– Man kan säga att det här är ett helt nytt avtal som kommer att vara mer likt de andra fastighetsavtal som vi har. Vi har filat på det här ganska länge innan vi kunnat hitta fram till något vi kan stå för. Men nu känner vi att vi har ett riktigt bra avtal, säger Joakim Oscarsson, förhandlingsombudsman på Fastighets.

Lägstalönerna höjs i två steg. Den 1 mars nästa år till 22 965 kronor. 2023 höjs de till 23 815.

Mer än löner

Parterna kom även överens om andra saker än lönerna.

Den som på grund av exempelvis sjukdom eller förändringar i organisationen blir omplacerad till en tjänst med lägre lön får ett löneskydd som täcker ändringen i 12 månader.

För den som jobbar på allmän visstidsanställning eller vikariat ska det bli lättare att få fast jobb. I Lagen om anställningsskydd står det att en tidsbegränsad anställning ska omvandlas till en fast tjänst efter 24 månader på samma företag under en femårsperiod. I avtalet sänks den gränsen till 18 månader, för alla typer av tidsbegränsade anställningar.

”Viktigt för medlemmarna”

– Vi har fått in saker som vi värderar och vet är viktigt för medlemmarna som löneskydd och möjlighet att växla semesterdagstillägg mot fler lediga dagar. Så det finns en hel del bra skrivningar i avtalet som vi är glada över att få in, säger Joakim Oscarsson.

Mer om avtalet

Lönen höjs med totalt 1592 kronor i tre steg.

1 november 2020 – 579 kronor.

1 april 2021 – 591 kronor.

1 april 2023 – 422 kronor.

Lägstalönerna höjs i två steg. Den 1 mars nästa år till 22 965 kronor. 2023 höjs de till 23 815.

Mer än löner:

Fast anställning efter 18 månader på vikariat eller allmän visstidsanställning.

Löneskydd på 12 månader.

Möjlighet att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar i fall båda parterna är med på det.

Minskat antalet dagar för att kvalificera sig för förändrapenningstillägg från 365 till 180 dagar, för nyanställda.