Svar till insändaren ”En som trivs”.

Det är klart att Samhall bidrar till sysselsättning, och att lägga ned Samhall vore dåligt. För den sakens skull finns det ändå sånt som eventuellt skulle bidra till mer trivsel.

Att behandla alla lika. Att motarbeta kränkande särbehandling.

Det finns en mentalitet att här är det inte värt att komma med förslag på saker som kanske behöver ändras

Det finns en mentalitet att här är det inte värt att komma med förslag på saker som kanske behöver ändras. På Samhall finns en sorts slavmentalitet som inte chefer gör något åt, snarare tvärtom.

Förr fanns det olika arbetsuppgifter att erbjuda, nu är det städ, trädgårdsarbeten eller miljöstationer.

Chefer ska utbildas regelbundet och informera företag som har Samhall-anställda inhyrda. Staten kan också bidra med mera stöd, lönemässigt. Ombudsmän och ombudskvinnor i fackföreningar kan bli mer delaktiga och inte bara hänvisa till chefen.