Fastighets fönsterputsavtal med Almega följer det märke som fack och arbetsgivare inom industrin förhandlat fram. Det är industrins parter som sätter riktmärket för löneökningstakten i övriga branscher på den svenska arbetsmarknaden.

Yngre ska tjäna in mer pension

I uppgörelsen ingår att arbetsgivarna ska stå för tjänstepensioner för yngre medarbetare. Precis som i andra LO-branscher sänks åldern för när tjänstepension betalas in, första året ned till 24 år. Sedan sänks åldern ytterligare till 23 respektive 22 år de kommande två åren. Kostnaden för arbetsgivarna räknas av från löneutrymmet.

–Avtalet följer märket, det är ett bra utfall. Men eftersom det är många unga inom fönsterputs så blir avdraget för tjänstepensionsavsättningen på det här avtalet ganska stort, 0,60 procent, förklarar Fastighets avtalsombudsman Ewa Edström.

Märket ligger på sammanlagt 5,4 procent. Efter att pensionsavsättningarna räknats bort innebär det att löner och tillägg för fönsterputsare höjs med 2,7 procent den juni 2021 och med 2,1 procent den 1 november 2023. Att löneökningen kommer först i juni beror på att avtalsrörelsen pausades förra våren på grund av coronapandemin.

Arbetsmiljön ska bli bättre

Fack och arbetsgivare är överens om att bilda en gemensam arbetsgrupp för att förbättra och utveckla arbetsmiljöarbetet i branschen. Gruppen ska även arbeta med att motverka sexuella trakasserier från ”tredje man”, till exempel kunder.

Inga villkor har ändrats i avtalet och det gäller till 31 oktober 2023. Du kan läsa mer detaljer om avtalet på förbundets sajt.