Sedan flera månader tillbaka har anställda på Gotlandshem vittnat om en utbredd tystnadskultur och rädsla för repressalier om de sa emot ledningen, vilket tidningen Gotlands Allehanda rapporterat om i omgångar.

Utbredd tystnadskultur

Personalen gjorde nyligen en enkät, uppdelad på tjänstemän och arbetare. En majoritet svarade att de inte har förtroende för företagets ledningsgrupp. 47 av 50 arbetare svarade att de upplever en tystnadskultur på Gotlandshem. Motsvarande siffra bland tjänstemännen var 19 av 28.

I går kväll på ett extrainsatt styrelsemöte, meddelade vd:n Elisabeth Kalkhäll att hon säger upp sig efter fem år på posten.

”Tror på skyddsombuden”

Roger Wärn (M), styreleordförande i Gotlandshem, beklagar beskedet och säger att Elisabeth Kalkhäll gjort ett ”fantastiskt jobb med den förändringsprocess som företaget gått igenom”.

– Men alla bitar har inte fallit på plats. Det finns diskussioner om härskartekniker och tystnadskultur, vilket inte är bra, säger Roger Wärn till Fastighetsfolket.

Är det också styrelsens bild att det förekommer härskartekniker och tystnadskultur på Gotlandshem?

– Vi har lyssnat på skyddsombuden som säger att det förekommer ja. Styrelsen är inte nere och jobbar operativt, så vi måste ju lyssna på och tro på skyddsombuden. Vi hade ett möte häromkvällen med åtta skyddsombud och de sa samstämmigt att arbetsmiljön inte är bra.

Hade hon blivit uppsagd om hon inte avgick själv?

– Det vill jag inte svara på nu. Jag kan säga så mycket att det i alla fall inte låg uppe på dagordningen.

Hade styrelsen fortfarande förtroende för henne?

– Det var naggat i kanten.

Så pass mycket att ni ansåg att hon behövde bytas ut?

– Så långt hade vi inte kommit. Det fanns inte på dagordningen för mötet.

Möte i ledningen

Roger Wärn ska ha möte med Gotlandshems ledningsgrupp under förmiddagen för att diskutera rekryteringen av ny vd samt vad som ska göras åt arbetsmiljöproblemen.

– Vi är ett helägt kommunalt bolag och är man anställd hos oss ska man absolut inte uppleva känslan av tystnadskultur och liknande, säger Roger Wärn.

Roger Wärn (M)
Roger Wärn (M) Styrelseordförande Gotlandshem

”Förtroendet var naggat i kanten”

Bild: Gotlandshem

Vad som behöver göras åt arbetsmiljön vill han inte säga just nu.

– Det är ett så känsligt läge att jag vill prata med de berörda först. Vi behöver sannolikt extern hjälp av någon konsult med den problematiken.

Avgick självmant

Elisabeth Kalkhäll säger till Fastighetsfolket att hon innan det extrainsatta styrelsemötet fick höra att från ordförande Roger Wärn att förtroendet för henne var ”naggat i kanten”. Hon valde därför att säga upp sig, hävdar hon.

– För mig så är styrelsens och styrelseordförandens förtroende A och O. Det är en förutsättning för att jag ska kunna agera som vd. För mig finns det ingen gråzon, antingen är det svart eller vitt. Jag uppfattade det som att de inte hade förtroende och då fanns det ingen anledning för mig att vara kvar.