Anställda på Gotlands allmännyttiga bostadsbolag Gotlandshem har tidigare larmat om utbredd tystnadskultur på företaget. I början av april avgick vd:n Elisabeth Kalkhäll efter att Gotlandshems styrelse tappat förtroendet för henne. 

Nu har även bolagets styrelseordförande Roger Wärn (M) avgått. Företagets arbetsmiljökommitté har nu samlats i olika krismöten för att prata om vägen framåt.

Vågar inte träda fram

Fastighetsfolket har läst en intern personalenkät om arbetsmiljön och pratat med flera anställda, både arbetare och tjänstemän.

De mest kritiska vill inte framträda med namn av rädsla för att bli av med jobbet. De säger att många anställda aldrig skulle uttala sig i medier.

– Det kan bli repressalier. Allt ifrån att det syns på nästa lön till att de i stort sett kastar ut en. Vi vet att vi har meddelarskydd men många har svårt att tro att det fungerar i praktiken, säger en anonym anställd.

50 arbetare på företaget besvarade enkäten. 9 av 10 svarar att de i olika utsträckning upplever en tystnadskultur. En tredjedel säger att de ”fullständigt” upplever en tystnadskultur. Över hälften är rädda för repressalier om de säger sin ärliga mening. Och en stor majoritet kan inte prata öppet med HR eller chefer.

Muntliga varningar

Anställda berättar om muntliga varningar och utskällningar från ledningen när de uttryckt sig negativt om förändringar på företaget.

– På flera stora personalmöten har vd:n sagt till anställda att om detta inte passar så kanske Gotlandshem inte är rätt arbetsplats för dig.

Nyligen infördes individuell lönesättning. Flera personer uppger för Fastighetsfolket att negativ inställning syns i lönekuvertet.

– Man vill ha tysta och snälla medarbetare. Antingen är de rädda för att få sparken eller få en dålig löneutveckling. Det är jag själv rädd för, säger en anställd.

”Ni ska till psykologer”

När en viss grupp anställda uttryckte sig negativt fick det konsekvenser.

– De blev utskällda av HR som sa att nu är ni så negativa att ni ska till psykologer allihop.

Alla som Fastighetsfolket har pratat med säger att stämningen på Gotlandshem grundar sig i en rad omorganisationer och förändringar som avgående vd:n Elisabeth Kalkhäll sjösatte när hon började 2016.

Om detta inte passar så kanske Gotlandshem inte är rätt arbetsplats för dig

– Hon har fokuserat på att förändra bolaget för att möta framtidens krav på ett modernt fastighetsbolag, vilket inneburit förändringar på många plan. Administrativt, operativ och strukturellt. Det har varit ett högt tryck på förändringsarbetet och ordning och reda, säger Peter Lassander, skyddsombud på Vision.

Fackklubben på is

Fastighets skyddsombud hoppade av 2019, eftersom de inte orkade med sina uppdrag. Inga nya har velat ta över. Curt Öhrström, regionalt skyddsombud på Fastighets regionkontor i Stockholm har klivit in i deras ställe.

– Kommunikationen mellan ledning och anställda fungerar inte. Ledningen har tagit flera snabba beslut som inte har upplevts som förankrade hos personalen. Företaget upplevs som toppstyrt, att ledningen pekar med hela handen, säger Curt Öhrström.

Curt Öhrström
Curt Öhrström, Fastighets.

Peter Lassander säger att relationen mellan fack och ledning var ”mycket ansträngd” och bitvis spänd när han började 2019.

– Sedan dess har klimatet blivit mycket bättre. Det har dock varit svårt att få gehör för våra synpunkter och jag, med andra ombud, har ofta fått beslut presenterade för oss som redan är färdiga att sjösättas.

”Vi måste agera”

Elisabeth Kalkhäll var Gotlandshems vd fram till den 7 april då hon blev uppsagd. Hon hävdar att ledningen tog larmen om tystnadskultur på stort allvar.

– Tystnadskultur och repressalier strider mot alla principer för ledarskapet på Gotlandshem. Vi jobbade väldigt intensivt och har bland annat haft fem olika möten med facket sedan det blev offentligt i november.

Jag, med andra ombud, har ofta fått beslut presenterade för oss som redan är färdiga att sjösättas

Peter Lassander, skyddsombud på Vision

Elisabeth Kalkhäll menar att personalenkäten också går att tolka som att många anställda på Gotlandshem har förtroende för sina chefer.

– Väldigt många svarar att de i olika hög grad känner ett stort förtroende för ledningen. Så jag skulle säga att läget inte är så alarmerande. Men jag säger också att om det så bara är en enda medarbetare som upplever tystnadskultur så måste vi agera.

Elisabeth Kalkhäll
Elisabeth Kalkhäll, Gotlandshems vd fram till början av april.

Hon har inte sagt till anställda att de kunde byta jobb om det inte passade, hävdar hon.

– Nej, det har jag inte sagt till någon enskild individ. Däremot har jag inom facklig samverkan sagt generellt att vi behöver utveckla Gotlandshem och om det inte känns bra för en enskild individ kanske den bör fundera på om den vill vara kvar.

Stora förändringar

Elisabeth Kalkhäll säger att hon fick i uppdrag att modernisera Gotlandshem. Hon har gjort många stora förändringar och ställt hårdare krav på de anställda jämfört med tidigare. Och förstår om hon har uppfattats som hård i vissa situationer.

9 av 10 arbetare svarar i en enkät att de upplever tystnadskultur på Gotlandshem.

– Våra hyresgäster förväntar sig en viss nivå på hur företaget sköts. Det måste finnas höga krav och ett tydligt arbetssätt. Det har förändrat tillvaron för vissa individer på Gotlandshem och det tror jag absolut har skapat olustkänslor.

– Det är klart att jag kan fundera på om vi hade kunnat göra på något annat sätt. Jag är väldigt ledsen över att vi inte kunnat lösa det här i samförstånd med facken.