Fastighetsfolket bad Jonas Mosskin att ta del av vår rapportering och lokala mediers rapportering kring Gotlandshem.

– Det jag läser låter inte alls bra. Min huvudhypotes är att ledningen börjat köra på ett nytt spår, samtidigt som man inte lyckats få medarbetarna att förstå betydelsen och vikten av förändringen. Tystnadskultur är sällan så enkel att det beror på dåliga människor i företagsledningen. Oftast är det omvärldsfaktorer och strukturella saker som gör det hela mer komplicerat.

Vad behöver ledningen och fackklubben göra i dessa situationer?

– Ledningen behöver vara lyhörd för all typ av feedback, även mer negativ. Se problemorienterad feedback som hjälpsam och ta emot den. Oftast fungerar det bra om man hela tiden har en diskussion med personalen.

– Gällande facket har jag sett både bra och dåliga exempel. I de bra exemplen har man haft en löpande dialog med ledningen om saker och ting, snarare än att man eskalerar när någonting uppstått. Små konfrontationer kan leda till stora om man inte tar tag i det och agerar tidigt, säger Jonas Mosskin.